Архив по категории: Թեստեր

Мар 31 2020

Թեստ՝ ինչպե՞ս է ձևակերպվում գործառնությունը

Ноя 22 2019

Թեստ հաշվապահական ձևակերպումների վերաբերյալ

Апр 25 2019

Թեստ` կարո՞ղ եք արդյոք աշխատել թիմում

Фев 23 2019

10 հարց սպասվող փոփոխությունների վերաբերյալ

Фев 03 2019

Թեստ ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքից

Ноя 20 2018

Թեստ ՀՀ Հարկային օրենսգրքից