Архив по этикетке: թեստ

Апр 15 2020

Հաշվապահի որակավորման քննությունների թեստեր

Հասմիկ․

Ողջույն։ Ինչպե՞ս կարող եմ օնլայն տարբերակով ձեռք բերելհաշվապահի որակավորման քննությունների թեստերն իրենց պատասխաններով։

Мар 31 2020

Թեստ՝ ինչպե՞ս է ձևակերպվում գործառնությունը

Мар 03 2020

Հաշվապահի որակավորման քննության թեստեր

Ար․

Բարև Ձեզ, հաշվապահի որակավորման թեստերին որտե՞ղ կարող եմ ծանոթանալ։

Ноя 22 2019

Թեստ հաշվապահական ձևակերպումների վերաբերյալ

Апр 25 2019

Թեստ` կարո՞ղ եք արդյոք աշխատել թիմում

Фев 23 2019

10 հարց սպասվող փոփոխությունների վերաբերյալ

Фев 03 2019

Թեստ ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքից

Ноя 20 2018

Թեստ ՀՀ Հարկային օրենսգրքից