Архив по этикетке: խնդրագիրք

Май 13 2019

Ֆինանսների նախարարության հաշվապահի որակավորման քննության հարցեր

Անի.

Հարգելի հաշվապահներ, խնդրում եմ, եթե դժվար չէ, ինձ ուղարկեք Ֆինանսների Նախարարության հաշվապահի որակավորման քննության հարցերը, պատասխանները և խնդիրները իրենց լուծումներով: Իմ էլ. փոստի հասցեն` ani.agasevna շնիկ gmail.com

Կանխավ շնորհակալություն:

0

Янв 06 2019

Պարտավորությունների հաշվառում թեմայից հանձնարարված են խնդիրներ

Լիլիթ.

Պարտավորությունների հաշվառում թեմայից հանձնարարված են խնդիրներ: Խնդրում եմ արձագանքել` ովքե՞ր կարող են օգնել:

0

Май 17 2018

Ֆինանսների Նախարարության հաշվապահի որակավորման քննության խնդիրներ

Mariam.

Բարև ձեզ: Խնդրում եմ օգնեք ինձ գտնել Ֆինանսների Նախարարության հաշվապահի որակավորման քննության խնդիրները իրենց լուծումներով:

0

Ноя 22 2017

Ֆինանսների նախարարության հաշվապահի որակավորման քննության հարցեր

Սաթենիկ.

Հարգելի հաշվապահներ, խնդրում եմ, եթե դժվար չէ, ինձ ուղարկեք Ֆինանսների նախարարության հաշվապահի որակավորման քննության հարցերը, պատասխանները և խնդիրները իրենց լուծումներով:

Իմ էլ. փոստի հասցեն է` shakobyan շնիկ mail.ru

Կանխավ շնորհակալություն:

0

Июн 05 2017

Ֆինանսական հաշվառման խնդրագիրք

Ghevond.

Բարև ձեզ: Որտեղի՞ց կարող եմ գտնել ֆինանսական հաշվառման խնդրագիրք իր լուծումներով:

0

Мар 19 2017

Ֆինանսական հաշվառման խնդիրներ

Հասմիկ.

Բարև ձեզ: Ո՞վ կարող է ինձ օգնել ֆինանսական հաշվառման խնդիրների հարցում: Շատ օգնած կլինեք ինձ, նախապես շնորհակալություն:

0

Фев 14 2017

Հաշվապահական հաշվառման դասագիրք

Տիգաղինյան.

Որտեղի՞ց կարելի է ներբեռնել Թաթուլ Մովսիսյանի «Հաշվապահական հաշվառում» գիրքը:

0

Май 25 2016

ՀՀԱԱ գրքեր

Yuar.

Բարև ձեզ:
Ինչպե՞ս կարող եմ ձեռք բերել Հայաստանի Հաշվապահների և Աուդիտորների Ասոցիացիայի (aaaa.am) գրքերը (թեկուզ էլեկտրոնային տարբերակներով): Շնորհակալություն:

0

Июл 21 2015

Որակավորման քննությունների խնդիրներ

Vic.

Հարգելի գործընկերներ,

Շատ եմ խնդրում ինձ տրամադրել տեղեկություններ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից անցկացվող Հաշվապահների որակավորման քննության մեջ ներառված խնդիրների վերաբերյալ:

Եթե Ձեզ մոտ առկա են այդ խնդիրները կամ դրանց օրինակները, խնդրում եմ կիսվել` ուղարկելով դրանք նշված էլ. փոստի հասցեին lavrenov_vic շնիկ mail.ru

Խոստանում եմ լավության տակ չմնալ:

Կանխավ շնորհակալություն:

0

Окт 05 2014

Հաշվապահական խնդրագիրք իր պատասխաններով

Աիդա.

Ասացեք խնդրեմ` ինչպե՞ս կարող եմ գտնել և ո՞ր կայքից հաշվապահական խնդրագիրք իր պատասխաններով:

1+

Сен 25 2013

Որակավորման քննության խնդիրներ իրենց լուծումներով

Lilit.

Բարև ձեզ: Խնդրում եմ օգնեք ինձ գտնել Ֆինանսների Նախարարության հաշվապահի որակավորման քննության խնդիրները իրենց լուծումներով: Եթե կարող եք, ուղարկեք lilitdunamal շնիկ mail.ru հասցեով:

0

Май 31 2013

Հաշվապահների որակավորման քննության հետ կապված

Հայկ.

Հարգելի հաշվապահներ, խնդրում եմ, եթե մասնակցել եք հաշվապահների որակավորման քննությանը, պարզաբանել հետևյալը.

– Որքա՞ն է տևում դիմումը հանձնելուց հետո քննությանը մասնակցելը, քանի որ լսել եմ, որ դա կարող է ամիսներ տևել

– Որտեղի՞ց կարելի է բեռնել ՀՀՀՀՍ: Ես բեռնել եմ banker.am կայքից, բայց կարծես թե այնտեղ որոշ նյութեր չկան

– Որտեղի՞ց բեռնել խնդիրները:

Եվ ևս մեկ հարց` ո՞ր փուլին ինչ փաստաթղթերից կարելի է օգտվել:

0

Май 25 2013

Որակավորման քննության խնդիրներ

Parandzem.

Բարև Ձեզ, հարգելի հաշվապահներ: Եթե կարող եք, խնդրում եմ իմ էլեկտրոնային հասցեին ուղարկեք հաշվապահների որակավորման քննության խնդիրների օրինակներ: Նախապես շնորհակալություն: p.avetisyan շնիկ murad-sar.com

0

Мар 19 2013

Որակավորման քննությունների խնդիրներ

Suzi.

Բարև ձեզ: Խնդրում եմ օգնեք ինձ գտնել Ֆինանսների Նախարարության հաշվապահի որակավորման քննության խնդիրները իրենց լուծումներով: Եթե կարող եք, ուղարկեք susie25 շնիկ mail.ru հասցեով:

0

Фев 17 2013

Խնդիրների օրինակներ

Մարթա.

Բարև Ձեզ, ինձ հարկավոր է պաշարների ինքնարժեքի գնահատման մեթոդներով խնդիրների օրինակներ (ԱՄԱԵ և ՎՄԱԵ): Որտեղի՞ց կարող եմ օգտվել: Կանխավ շհնորհակալություն:

0

Май 14 2012

Ստանդարտ 34-ի հետ կապված խնդիրներ

Arthur.

Ո՞վ ունի ստանդարտ 34-ի հետ կապված խնդիրներ: Նախընտրելի է, որ լուծումներն էլ լինեն: Նախապես շնորհակալ եմ:

0

Мар 19 2012

Հաշվապահների որակավորման քննություն

Տաթև.

1. Կարո՞ղ եք կիսվել, թե ով ինչպես է պատրաստվում կամ պատրաստվել հաշվապահների որակավորման քննությանը, և ի՞նչ արդյունք ունեք կամ ունեցել:
2. Քննության թեսթերն ունեմ, իսկ որտեղի՞ց կարող եմ գտնել խնդիրների օրինակները:

0

Май 20 2011

Հաշվապահական հաշվառման խնդրագիրք

Հասմիկ.

Խնդրում եմ հուշել` որտեղ կարող եմ գնել Ա. Մարջանյանի “Հաշվապահական հաշվառում” խնդրագիրքը: Նոյան տապանում չկար: Կա՞ն արդյոք ուրիշ խնդրագրքեր:

0

Ноя 26 2010

Հաշվապահական թեստեր և խնդիրներ

Էլմիրա Հովհաննիսյան.

Բարև Ձեզ,
Որտեղի՞ց կարող եմ ձեռք բերել հաշվապահական թեստեր և խնդիրներ:
Ես սկսնակ հաշվապահ եմ և ավարտել եմ IATC-ի հաշվապահական կուրսերը:
Նախապես շնորհակալ եմ:

Հարգանքներով,
Էլմիրա Հովհաննիսյան

0

Мар 23 2010

Հաշվապահական խնդրագիրք

Ելենա.

Ասացեք խնդրեմ ինչպես կարող եմ գտնել և որ կայքից հաշվապահական խնդրագիրք իր պատասխաններով:

Կանխավ շնորհակալություն

0

Мар 12 2010

Հաշվապահական խնդրագիրք

Համեստ.

1. Որտեղից կարող եմ ձեռք բերել Հաշվապահական խնդրագիրք պատասխաներով:
2. Արդեն դադարեցված Ա/Ձ բացի Աշխատանքային տեսչության ձևից ուրիշ ինչ ձևեր պետք է ներկայացնի:
Նախապես շնորհակալություն:

0

Мар 04 2010

Հաշվապահական խնդրագիրք

Մխիթար.

Կուզենայի հաշվապահական խնդրագիրք իր պատասխաններով:

0
Loading...