Tag Archive: կապիտալացում

Jul 26 2017

Հարկային հաշվառում. ինչպե՞ս է իրականացվում

Jun 23 2017

Կազմակերպությունը ստացել է երկարաժամկետ վարկ

Lilit.

Բարև ձեզ: Խնդրում եմ օգնեք գրել այս խնդիրը:
Ստորև բերված տվյալների հիման վրա ձևակերպել երկարաժամկետ վարկի ստացման, մարման և տոկոսային ծախսերի հաշվառման գործառնությունները: Որոշել փոխառության ծախսումների կապիտալացման դրույքը և կապիտալացման ենթակա գումարը:

Տվյալներ. Վարչական նոր մասնաշենքի կառուցման համար 01.02.200x թ. կազմակերպությունը ստացել է առևտրային բանկից երկարաժամկետ վարկ` 8.000.000 դրամ գումարով, 4 տարի մարման ժամկետով 20% տոկոսադրույքով: Վարկի գումարը մուտքագրվել է հաշվարկային հաշվում: Վարկի և տոկոսների մարումը կատարվում է անուիտետով, ըստ կազմված ժամանակացույցի, յուրաքանչյուր տարվա վերջում: 2 ամիս անց ստացված գումարից 4.000.000 դրամը 10 ամիս ժամկետով տրամադրվել է այլ կազմակերպությանը որպես փոխառություն, տարեկան 10% տոկոսադրույքով: Վերը նշվածվարկի գումարից բացի շենքի շինարարության համար օգտագործվել է 1.000.000 դրամ ընդհանուր նպատակներով ներգրավված փոխառությունից: Փոխառությունը ներգրավվել է 200x թ. մարտի 1-ին պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման ճանապարհոց` 3.000.000 դրամ գումարով, 2 տարի ժամկետով, տարեկան 16% տոկոսադրույքով, յուրաքանչյուր տարվա վերջում վճարումներ կատարելու պայմանով: Շենքի կառուցումը ավարտվել է 2-րդ տարվա վերջում, որից հետո վարկի տոկոսների կապիտալացումը դադարեցվել է:

Nov 30 2012

Հիմնական միջոցի վերանորոգման ձևակերպում

Վլադիմիր.

Բարև Ձեզ: Ինչպե՞ս ձևակերպել շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցի վերանորոգում: Արդյո՞ք այն պետք է հանել շահագործումից: Ձեռնարկությունը կատարել է պերֆորատորի վերնորոգում: Դրա համար գնվել է համալրող սարք, որը փոխարինում է շարքից դուրս եկածին, և վճարել է այդ աշխատանքները կատարելու համար: Արդյո՞ք ճիշտ է այդ սարքի արժեքը 118-ից միանգամից տեղափոխել 111: Եվ ի՞նչ անել վերանորոգման համար վճարած գումարը: Շնորհակալություն:

Jul 12 2011

Ծախսերի կապիտալացման վերաբերյալ

Սոնա.

Հարգելի կոլեգաներ, շահութահարկի մասին ո՞ր որոշուման կամ ո՞ր պարզաբանման մեջ է գրված կապիտալացվող ծախսերի այն կետի մասին, որ 10 տոկոսը կարող ենք ծախսագրել:

Apr 10 2011

Կազմակերպությունը ձեռք է բերել անվադողեր

ԱՆՆԱ Ա.

Բարև Ձեզ, հարգելի հաշվապաներ:
Շինարարական կազմակերպությունը իր մեքենաների համար ձեռք է բերել անվադողեր: ՍՊԸ-ն իրավունք ունի՞ այդ ձեռք բերումը միանգամից ծախսագրի, թե՞ դա կապիտալ բնույթի ծախս է համարվում: Եթե իրավունք ունի, ապա ի՞նչ փասթաղթեր են պետք բացի հ.ֆ.-ից:
Կանխավ շնորհակալ եմ:

Mar 10 2011

Հիմնական միջոցի վերանորոգում

Անի Աբրահամյան.

Բարև ձեզ, ինձ հետաքրքրում է` հիմնական միջոց վերանորոգելիս ո՞ր դեպքում է ավելանում հ.մ. արժեքը, ո՞ր դեպքում վերանորոգման արժեքը ճանաչվում ծախս: Եվ արդյո՞ք դա կարգավորվում է ՀՀ որևէ օրենքով: Կանխավ շնորհակալություն:

Feb 26 2011

Ի՞նչ է կապիտալացումը

Արթուր.

Խնդրում եմ, բացատրեք` ինչ է կապիտալացումը: Շնորհակալություն նախապես:

Loading...