Tag Archive: հիշարար օրդեր

Nov 19 2018

Հիշարար օրդերի ձև

Siran.

Բարև ձեզ: Եթե հնարավոր է, կարո՞ղ եք ինձ էլ ուղարկել մեմորիալ օրդերի ձև- hiddengoldsiran շնիկ mail.ru: Նախապես շնորհակալ եմ:

Sep 11 2014

Հիշարար (մեմորիալ) օրդերի ձև

Գագիկ.

Խնդրում եմ ինձ ուղարկել հիշարար (մեմորիալ) օրդերի ձև gagik.sargsyan շնիկ mail.ru հասցեով: Նախապես շնորհակալություն:

Oct 10 2011

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում հիշարար օրդերը

Ասյա.

Կօգնե՞ք ինձ մի հարցում: Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում հիշարար օրդերը:

Loading...