Архив по этикетке: ՀՀՀՀՍ

Май 19 2012

Հաշվապահի որակավորման քննությունների հարցաշար

Արաքս.

Ֆին. նախարարության հարցաշարում ո՞ր ստանդարտներն են օգտագործվում, միջազգայի՞ն ՀՀՄՍ, թե՞ ՀՀՀՀՍ: Ո՞ր կայքերում կան ամենավերջին ու քննական հարցաշարում հանդիպող ստանդարտները:

1+

Май 14 2012

Ստանդարտ 34-ի հետ կապված խնդիրներ

Arthur.

Ո՞վ ունի ստանդարտ 34-ի հետ կապված խնդիրներ: Նախընտրելի է, որ լուծումներն էլ լինեն: Նախապես շնորհակալ եմ:

0

Окт 26 2010

ՀՀՀՀՍ-ներ

Ani.

Բարև ձեզ:
Խնդրում եմ օգնեք: Ինձ անհրաժեշտ է ՀՀՀՀՍ 1,2,11,14,19,22,24,33,35,37,39,40: Ես մի մասը գտել և բեռնել եմ banker.am-ից: Եթե այլ սայտ գիտեք, խնդրում եմ գրեք, կամ եթե ունեք տվյալ նյութերը, ուղարկեք էլ. փոստին (anyuta-kh շնիկ mail.ru)

0

Июн 26 2010

Հայաստանի Հանրապետության Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտներ

Անի.

Բարև Ձեզ: Ինձ կարող եք ասել, թե որ կայքից կարող եմ ձեռք բերել Հայաստանի Հանրապետության Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտները (ՀՀՀՀՍ) ամբողջությամբ: Նախապես շնորհակալություն:

0