Tag Archive: միկրոձեռնարկատիրություն

Jul 11 2019

Մեկ սեփականատիրոջ շինության մեջ կան տարբեր անհատ ձեռնարկատերեր

Արա․

Բարև ձեզ։ Մեկ սեփականատիրոջ շինության մեջ կան տարբեր անհատ ձեռնարկատերեր: Ըստ հարկային օրենսգրքի նոր փոփոխությունների՝ արդյո՞ք նրանք կարող են գրանցվել որպես միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներ, թե՞ տվյալ սեփականատիրոջ շինության մեջ գտնվող անհատ ձեռնարկությունները արդեն համարվում են առևտրի կենտրոններ։

Loading...