Tag Archive: ոչ նյութական ակտիվներ

Dec 26 2016

Մաշվածքի հաշվարկման մեթոդների վերաբերյալ

Մարիամ.

Բարև ձեզ, հարգելի կոլեգաներ: Ինձ կասե՞ք, թե որն է ոչ նյութական ակտիվների հաշվառման գծային մեթոդը և նվազող մնացորդի մեթոդը:

0

Oct 21 2015

Կազմակերպության հաշվեկշռից դուրս են գրվել ոչ նյութական ակտիվներ

Տաթև.

Բարև ձեզ, կխնդրեի տալ ձևակերպումներ.
– կազմակերպության հաշվեկշռից դուրս են գրվել ոչ նյութական ակտիվներ որպես ներդրում այլ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում:
– ձևակերպվել է ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկման հակադարձումը

0

Mar 30 2011

Լիցենզիայի արտացոլում հաշվետվության մեջ

astxik.

Մենք ունենք լիցենզիա, տարեկան 100.0 դրամ: Արդյո՞ք շահութահարկի մեջ որպես ոչ նյութական ակտիվներ տողում պետք է ներառել և ի՞նչ համամասնությամբ: Լիցեզիան վՃարվել է 2010թ. ապրիլին 1 տարով:

0

Dec 25 2010

Ոչ նյութական ակտիվի ձեռքբերում

Մարինա.

Բարև Ձեզ: Խնդրում եմ օգնել ինձ մի հարցում: Կարո՞ղ է արդյոք ԱՁ-ն որևէ կերպ ձևակերպել իր անվամբ /ոչ ԱՁ-ով/ ինտերնետ կայքի դոմենի ձեռքբերման ծախսը, կնքվու՞մ է վարձակալության պայմանագիր, թե՞ ի սկզբանե պետք էր ձեռք բերել ԱՁ-ով: Նախապես շնորհակալ եմ:

0

Dec 28 2009

ԱԱՀ-ի մասին օրենքի հետ կապված

Albert.

Բարև բոլորին։ ԱԱՀ-ի մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերությոնով և զ կետով ասվում է, որ այդ հոդվածի առաջին պաբերության դրույթները չեն տարածվում՝
այն առևտրային կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ նկատմամբ, որի կողմից նախորդ օրացուցային տարում ապրանքների մատակարարումից կամ ծառայությոնների մատուցումից(բացառությամբ գույքի վարձակալության, անհատույց օգտագործման, ոչ նյութական ակտիվների օտարման և տոկոսների ստացման) հաշվարկաված եկամուտների առնվազն 80 տոկոսը վերաբերում է մեկ հարկ վճարողից ստացման ենթակա եկամուտներին և այլն…
Հարց առաջին՝ Եթե անհատ ձեռնարկատերը գործունեությունը սկսել է 2009-ի օգոստոսին, ապա երբ է լրանում նրա գործունեության օրացուցային տարին։
Հարց երկրորդ՝ Եթե անհատ ձեռնարկատերը մատուցում է նախագծման աշխատանքների ծառայություններ, ապա, արդյոք, այն համարվում է ոչ նյութական ակտիվների օտարում։

0
Loading...