Author: Lus

Հնարավո՞ր է ԱԱՀ-ից անցնել շրջանառության հարկի

Hripsime.

Բարև Ձեզ: Ես կցանկանայի իմանալ՝ արդյո՞ք կարող եմ ԱԱՀ-ից անցում կատարել շրջանառության հարկի:

0