Author: Rafo

Ի՞նչ է կոնցեսիոն հիմնական միջոցը

Suzie.

Բարև ձեզ: Կներեք՝ ո՞վ կարող է բացատրել կոնցեսիոն հիմնական միջոցը ի՞նչ է, և ինչպե՞ս են ձևակերպում։

1+