Իրավունքի Կողմ Իրավապաշտպան ՀԿ

Ընկերություն` Իրավունքի Կողմ Իրավապաշտպան ՀԿ
Հասցե` Նալբանդյան
Էլ. փոստ` rightsidengo շնիկ gmail.com
Թափուր աշխատատեղ` Ֆինանսական Մենեջեր
Աշխատանքի նկարագրություն` ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` Ապահովել ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային եւ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։ Կազմել աշխատավարձի ցուցակներ և աշխատակազմի ժամատախտակ։ Կատարել բոլոր հարկային փոխանցումները ճիշտ ժամանակին։ Կառավարել բոլոր ֆինանսական ռիսկերը Կառավարել բոլոր գնումները, ապահովելով քաղաքականության եւ դոնորների պայմանագրերի հետ համապատասխանությունը։ Մոնիտորինգի նախագծի ծախսերը եւ իրականացնել ուղղիչ գործողություններ, երբ նման ծախսերը գերազանցում են կամ չեն համապատասխանում համաձայնեցված բյուջեներին եւ դոնորների պահանջներին։ Ծրագրի ղեկավարի հետ կազմել դրամաշնորհային բյուջե։ Պատրաստել ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր դոնորների համար, ըստ նրանց պահանջների, պայմանագրային ժամկետներում և դոնորների պայմանագրերի համաձայն։ Բոլոր դոնորների համար ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում, ըստ իրենց պայմանագրի ժամկետների և դոնորների պայմանագրերի։ Մշակել տարեկան ծրագրային և կազմակերպչական բյուջեները, տնօրենի հետ, նախագծերի բյուջետային պլանների վերահսկողություն։ Վերանայել ֆինանսների քաղաքականությունը և ընթացակարգերը կանոնավոր կերպով ապահովելու համար, որ դրանք համապատասխանում են և համապատասխան կազմակերպության պահանջներին, սեփական քաղաքականությանը և ՀՀ հարկային օրենքներին։ Իրականացնել համապատասխան ներքին վերանայման ընթացակարգերը `վերահսկելու համապատասխան բոլոր դոնորների կանոնակարգերը և համապատասխան գործողություններ ձեռնարկել, անհրաժեշտության դեպքում` ապահովելու համար, որ անհամապատասխանությունը արագորեն շտկվի։ Բանկային փոխանցումների փաստաթղթերի, հաշիվ ապրանքագրերի պատրաստում Հաշվապահական փաստաթղթերի դասակարգում և հաշվառման վարում, Դրամարկղային գործարքների և ՀԿ-ի դրամարկղի վարում, դրամարկղային գրքի վարում Հաշվետվությունների պատրաստման, և այլ առօրյա աշխատանքային հարցերում, Ըստ անհրաժեշտության այլ հանձնարարությունների կատարում:

Կիսվել՝