Ֆ10 անհատական ընթացիկ հաշվետվության վերաբերյալ

Արամ.

Բարև ձեզ:
1) Ես ֆիզի գումարը միանվագ վճարել եմ մի օրում մարտի 15-ին, ապա Ֆ10 անհատական ընթացիկ հաշվետվության մեջ սոց. վճարի հաշվին կատարված ծախսերը ո՞ր ծածկագիրը նշեմ, իսկ գումարը և օրերը բաժանե՞մ ըստ ամիսների, թե՞ մարտ ամսում գրեմ 100 օր և 400.000 դրամ
2) մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի դեպքում չաշխատած օրերը ո՞ր ծածկագիրը նշեմ, և օրերը նշեմ աշխատանքայի՞ն, թե՞ օրացուցային:
Դա շատ շտապ է, խնդրում եմ օգնեք:

Կիսվել՝

6 մեկնաբանություն - “Ֆ10 անհատական ընթացիկ հաշվետվության վերաբերյալ

 1. 1)Մարտ ամսում պետք է գրել 140 օր և 400000 դրամ:
  Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվող անձին վճարած նպաստի գումարը անհատական հաշվետվությունում լրացվում է այն ամսում, երբ վճարվել է գումարը, իսկ օրերը լրացվում են օրացուցային օրերին համապատասխան:
  2)Ծածկագիրը 6, օրերն օրացուցային:

 2. Բարև Ձեզ, հարգելի Արամ: Ձեր հարցի առաջին մասում` մարտ մասվա 15 օրերի, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս (140 օրացույցային կամ 100 աշխատանքային) ամիսների դիմաց, սոցի հաշվին կատարված ծախսերի բաժնում դրվում է 2 ծածկագիրը, օրերը բաժանվում են ըստ ամիսների և գրվում օրացույցային օրերով, իսկ գումարը ամբողջությամբ գրվում է մարտ ամսվա դիմաց, վերջին ամսվա մյուս հատվածը` նպաստի ժամկետի ավարտից հետո դրվում է 6 ծածկագիրը` մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամք:

 3. Հարգելի Տաթև և Թագուհի, դուք համուզվա՞ծ եք, որ 6 և 2 ծածկագրի առաջ նշվում է օրացուցային օր, կարո՞ղ եք հիմնավորել ձեր պատասխանը: Իմ իմանալով պետք է նշվի աշխատանքային օր:

 4. Հարգելի Արամ, ես լրացնելուց օգտվել եմ Անհատական հաշվետվության ձևերը լրացնելու կարգից, ըստ 2005 թ. սեպտեմբերի 8-ի
  N 93-Ն հրամանի,որը փոփոխվել և լրացվել է 2007թ.
  կետ 41. «Սոցիալական վճարների հաշվին կատարված ծախսերը» հատվածի սյունակները լրացվում են հետևյալ կերպ.
  ա) «ծածկագիրը» սյունակում լրացվում է սոցիալական վճարների հաշվին գործատուի կողմից, ըստ ամիսների, վճարված համապատասխան ապահովագրական նպաստի ծածկագիրը`
  «1» – ժամանակավոր անաշխատունակության,
  «2» – հղիության և ծննդաբերության,
  «4» – ապահովագրված անձի թաղման.
  բ) «օրերի թիվը» սյունակում լրացվում է ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության և ծննդաբերության ժամանակահատվածների օրացուցային օրերի թիվը, ըստ ամիսների.
  գ) «գումարը» սյունակում լրացվում է փաստացի վճարած նպաստի գումարի չափը` ըստ ամիսների:
  7, 8, 9, սյունակները լրացվում են այն դեպքերում, երբ նույն ամսվա ընթացքում ապահովագրված անձին տրվել է 2 տեսակի նպաստ:
  Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվող անձին վճարած նպաստի գումարը անհատական հաշվետվությունում լրացվում է այն ամսում, երբ վճարվել է գումարը, իսկ օրերը լրացվում են օրացուցային օրերին համապատասխան:
  (41-րդ կետը փոփ., լրաց.22,02,07 N 28-Ն)
  42. «Չաշխատած օրեր» հատվածի սյունակները լրացվում են հետևյալ կերպ.
  ա) «ծածկագիրը» սյունակում լրացվում է համապատասխան արձակուրդի ծածկագիրը`
  «5» – առանց աշխատավարձի պահպանման,
  «6» – առանց աշխատավարձի պահպանման երեխայի խնամքի.
  «7» – անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից պետական գրանցման վկայականը հարկային մարմին հանձնելու,
  բ) «օրերի թիվը» սյունակում լրացվում է համապատասխան արձակուրդի օրացուցային օրերի թիվը, իսկ անհատ ձեռնարկատերը լրացնում է պետական գրանցման վկայականը հարկային մարմին հանձնած լինելու ժամանակահատվածի օրացուցային օրերի թիվը:
  (42-րդ կետը լրաց. 22.02.07 N 28-Ն):

 5. Հարգելի Թագուհի, դուք կարող եք իմ էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի դեպքում այդ հաշվետվության բլանկի լրացված օրինակը, այսինքն որտեղ 6 կամ 2 ծածկագիրը նշեմ, օրերը և գումարը ո՞ր աղյուսյակում նշեմ, այսինքն Արամի օրինակի վրա այդ բլանկի լրացված տարբերակը: Եթե կարող եք` շուտ ուղարկեք, դա շատ շտապ է: sabina1981 շնիկ bk.ru

Մեկնաբանել և վաստակել 25 դրամ

Ձեր էլ․ փոստը չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *