Tag: պարտավորագիր

Պարտավորագրի օրինակ

Լևոն.

Ինչպե՞ս կազմել գրագետ ստացական /պարտավորագիր/ պարտքով գումար տալու մասին:

Պարտավորագրի կազմում

Մագդա.

Ինչպե՞ս կազմել գրագետ ստացական (պարտավորագիր) պարտքով գումար տալու մասին: