«

»

May 03 2013

Մասնակցե´ք նոր հարցմանը

Մասնակցե´ք Accountant.am – ի նոր հարցմանը:

Ավարտված հարցումների արդյունքները կարող եք տեսնել այստեղ…

Facebook մեկնաբանություններ

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...