Ակսեպտ ՍՊԸ

Ընկերություն` Ակսեպտ ՍՊԸ
Հասցե՝ ք.Երևան, Կորյունի 19-ա
Հեռախոս՝ +374 10 58 49 45, +374 99 58 49 45, +374 94 58 49 45, +374 55 58 49 45
Էլ. փոստ՝ info շնիկ accept.am
Թափուր աշխատատեղ՝ Գլխավոր հաշվապահ
Աշխատանքի նկարագրություն՝ Բարեգործական հասարակական կազմակերպություն
Աշխատավարձ՝ 450 000 ՀՀ դրամ
Այլ նշումներ՝ Պարտականություններ՝ Օրենսդրության պահանջներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառման կազմակերպում, առաջնային փաստաթղթերի, փաստաթղթերի հոսքի և արխիվացման լիարժեք արտացոլման կազմակերպում և վերահսկում, հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ձևավորում՝ հաշվապահական հաշվառման օրենսդրության համաձայն, հաշիվներում հիմնական միջոցների և գույքագրման օբյեկտների գույքային և դրամական հոսքերի հաշվառման կազմակերպում, հաշվարկների և վճարային պարտավորությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն, ֆիքսված և դրամական միջոցների գույքագրում, աշխատավարձի, բյուջեի տուրքերի և հարկերի հաշվարկ և փոխանցում, սոցիալական հիմնադրամների ապահովագրական վճարներ, բանկային հաստատություններին վճարումներ, ընկերության դեբիտորական պարտքերի և վճարների հետ աշխատանք, ձեռնարկել միջոցներ գումարի և գույքագրման ապօրինի ծախսի կանխարգելման նպատակով, ֆինանսական և տնտեսական օրենսդրության խախտումների կանխարգելման ուղղությամբ, բոլոր մատակարարների և կապալառուների համար գրանցված ծախսերի վերահսկում, աշխատել բանկ-հաճախորդ համակարգում:
Պահանջներ՝ Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է տեխնիկական, գլխավոր հաշվապահի փորձ առնվազն 5 տարի: Հաշվապահական, հարկային, աշխատանքային օրենսդրության, քաղաքացիական իրավունքի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրության իմացություն, հաշվապահական հաշվառման և հարկային հաշվառման բոլոր ոլորտների վերաբերյալ գործնական գիտելիքներ, հաշվապահական հաշվառման բոլոր բնագավառներում փաստաթղթերի կառավարման իմացություն, գույքագրման ընթացակարգի և գործընկերների հետ հաշվարկների կարգի մասին գիտելիքներ, համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office և 1C ծրագրի (կամ նմանատիպ ծրագրերի) իմացություն, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն: Անձնական հատկանիշներ՝ նպատակասլաց, արագաշարժ և ճկուն մտածելակերպ ունեցող անձնավորություն, պատասխանատվության զգացում: Աշխատանքային փորձ՝ 5-ից ավել: Տարիք՝ 30-50: Սեռ՝ իգական: Աշխատանքի տևողությունը՝ լիարժեք աշխատանքային օր: Աշխատանքային ժամեր՝ 09.00 – 18.00: Պահանջվող փաստաթղթեր՝ ռեզյումե լուսանկարով և աշխատանքային պարտականությունների նկարագրությամբ:
Հավելյալ տեղեկություններ՝ Հնգօրյա աշխատանքային գրաֆիկ, փորձաշրջան՝ 3 ամիս, աշխատավարձը փորձաշրջանի ընթացքում՝ 350 000 ՀՀ դրամ: Կազմակերպության գրասենյակը գտնվում է Մասիս քաղաքում: