Ապրանքների մաքսային արժեքներ

Հասմիկ.

Բարև ձեզ, ասացեք խնդրեմ, որ կայքից կարող եմ վերցնել բոլոր ապրանքների մաքսային արժեքների ցանկը: Կանխավ շնորհակալություն:

2 մեկնաբանություն - “Ապրանքների մաքսային արժեքներ

 1. Հասմիկ ջան, ի՞նչ ի նկատի ունեք` մաքսային արժեք ասելով:

  Ապրանքի մաքսային արժեքը այն գումարն է, որը փաստացի վճարվել է, ենթակա է վճարման կամ պետք է վճարվեր ապրանքը ներմուծման երկրում արտահանման նպատակով ձեռք բերելու և մինչև Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանը տեղափոխելու համար:

  Մաքսային արժեքը ներառում է`
  ա) արտահանման երկրում ապրանքների ձեռքբերման գինը.
  բ) մինչև Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանը ապրանքների տեղափոխման համար կատարված փոխադրման, բեռնման, բեռնաթափման, փոխաբեռնման, ապահովագրման և համանման այլ ծախսերը.
  գ) մինչև Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանն ապրանքների տեղափոխման համար կատարված կոմիսիոն և միջնորդային (բրոքերային) ծախսերը, բացառությամբ ապրանքների ձեռքբերման համար կատարված կոմիսիոն և միջնորդային (բրոքերային) ծախսերի.
  դ) մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների արտադրության և մատակարարման նպատակով գնորդի կողմից մատակարարին անհատույց կամ մասնակի հատուցմամբ, ուղղակի կամ անուղղակի տրամադրված`
  դա) ապրանքների մեջ ներառված նյութերի, բաղադրամասերի և համանման այլ առարկաների արժեքը,
  դբ) ապրանքների արտադրության մեջ օգտագործվող գործիքների և համանման այլ առարկաների օգտագործման արժեքը,
  դգ) ապրանքների արտադրության մեջ սպառված նյութերի արժեքը,
  դդ) ապրանքների արտադրության համար անհրաժեշտ ճարտարագիտական, ձևավորման, նախագծման և համանման այլ աշխատանքների արժեքը.
  ե) գնորդի կողմից ապրանքների վաճառքի համար անհրաժեշտ ռոյալթիների և թույլտվությունների դիմաց մատակարարին ուղղակի կամ անուղղակի վճարված կամ վճարման ենթակա վճարները.
  զ) տարայի, փաթեթի և փաթեթավորման աշխատանքների արժեքը.
  է) մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների հետագա վաճառքի, օգտագործման կամ տնօրինման դիմաց գնորդի կողմից մատակարարին վճարման ենթակա գումարները:

  Եթե դուք ի նկատի ունեք մաքսային մարմինների կողմնորոշիչ գները, որը գործածվում է ներքին շուկայում ապրանքի միավորի իրացման գնի հիման վրա ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման համար (4-րդ մեթոդ կամ ՄՕ 91 հոդված), ապա դրանք նախատեսված են մաքսային մարմինների ներքին օգտագործման համար և հրապարակված չեն:

Մեկնաբանել և վաստակել ֏25

Ձեր էլ․ փոստը չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *