5 մեկնաբանություն - “Գուդվիլ

  1. Մարինե ջան, գուդվիլը ձեռնարկատիրական գործունեություն (միավորում) ձեռք բերելու համար վճարված գումարի և ձեռք բերված ակտիվների տարբերությունն է, ընդ որում՝ այն կարող է լինել դրական կամ բացասական, այն հաշվառվում է՝ դտ 134 – կտ 156, և ամորտիզացվում է ողջամիտ ժամկետում:

  2. Լուսոկը պարզ բնութագրել է գուդվիլը:
    Սակայն չափման վերաբերյալ գրվածը մոտավորապես ճիշտ է, եթե խոսքը ՀՀՀՀ ստանդարտներով պատրաստվող համախմբված հաշվետվության մասին է, սակայն IFRS-ով (միջազգային ստանդարտներով) պատրաստվող հաշվետվությունների համար նրա չափումը և ձևակերպումը խիստ տարբեր են:
    Այն հիմնականում առկա է միայն համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում և ոչ որևէ կազմակերպության առանձին ֆինանսական հաշվետվություններում, ուստի ձևակերպում տալը հիմնականում տեղին չէ:

  3. Մարինե ջան, գուդվիլի մասին կարող եք նայել http://www.arlis.am կայքում՝ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2159-Ն որոշման մեջ (ՀՀ Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտները, ՀՀՀՀՍ 12, 114-րդ էջ):

    1. Հեջավորումը սպասվող ռիսկերի ծածկմանն ուղղված գործիքների կիրառումն է, հեջավորման գործիքների օրինակներ են ածանցյալ գործիքները՝ ֆորվարդ, ֆյուչերս, օպցիոն:

Մեկնաբանել և վաստակել 25 դրամ

Ձեր էլ․ փոստը չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *