6 մեկնաբանություն - “Ի՞նչ է պետական շնորհը

 1. Պետական շնորհը դա պետական օգնություն է:
  Պետական շնորհը պետության կողմից միջոցների փոխանցումն է կազմակերպությանը` անցյալում կամ ապագայում կազմակերպության գործառնական գործունեությանը վերաբերող որոշակի պայմանների դիմաց:
  Պետական շնորհները դասակարգվում են.
  ա) ակտիվներին վերաբերող շնորհների` պետական շնորհներ են, որոնց հիմնական պայմանն այն է, որ շնորհ ստացող կազմակերպությունը պետք է գնի, կառուցի կամ այլ կերպ ձեռք բերի երկարաժամկետ (ոչ ընթացիկ) ակտիվներ:
  բ) եկամուտներին վերաբերող շնորհների` պետական այլ շնորհներն են, որոնք չեն վերաբերում ակտիվներին:

 2. Կայքի նյութեր մասում կա ՀՀՄՍ 20. Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում ստանդարտը, ուսումնասիրեք այն:

 3. Պետական շնորհը պետության կողմից միջոցների փոխանցումն է կազմակերպությանը` անցյալում կամ ապագայում կազմակերպության գործառնական գործունեությանը վերաբերող որոշակի պայմանների դիմաց:

 4. Պետական շնորհը պետության կողմից միջոցների փոխանցումն է կազմակերպությանը` անցյալում կամ ապագայում կազմակերպության գործառնական գործունեությանը վերաբերող որոշակի պայմանների դիմաց:
  Ուսումնասիրեք ՀՀՄՍ 20 ստանդարտը:

Մեկնաբանել և վաստակել 25 դրամ

Ձեր էլ․ փոստը չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *