Ինչպե՞ս ստանալ դեղատան գործունեության լիցենզիա

Կարեն.

Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ ասել՝ ինչպե՞ս ստանալ դեղատան գործունեության լիցենզիա։ Շնորհակալություն։

0

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

Accountant.am
Author: Accountant.am

2 thoughts on “Ինչպե՞ս ստանալ դեղատան գործունեության լիցենզիա

 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ կետին համապատասխան` հանրության առողջության, բարքերի անվտանգության և պաշտպանության նպատակով դեղատնային գործունեության համար սահմանվում են պարտադիր պահանջներ և պայմաններ:
  Դեղատնային գործունեություն կարող են իրականացնել պետական ուսումնական հաստատություն կամ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից հավատարմագրված ոչ պետական ուսումնական հաստատություն ավարտած, օրենքով սահմանված կարգով որակավորված և վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնագիտական վերապատրաստում անցած դեղագետներ ու դեղագործներ:
  Դեղատնային գործունեությունը դեղատան միջոցով իրականացնող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն մեկ դեղագետ:
  Դեղերի պատրաստման համար դեղատունը պետք է ունենա հետևյալ անհրաժեշտ տեխնիկատեխնոլոգիական հագեցվածությունը` ասիստենտական սեղան, չորացման պահարան, թորած ջրի ստացման սարք, հեղուկ դեղորայքի լցաբաժանման սարք, հեղուկների չափիչ ամանեղեն, օդի խոնավությունը որոշող սարք, տաքացուցիչ` ջերմակայունարարով, լաբորատոր ամանեղեն, հավանգ, կշեռքներ և կշռաքարեր` դեղանյութի կշռման համար, տեխնիկական լաբորատոր կշեռք, շտանգլասների հավաքածու, դեղերի և դեղանյութերի պտտարան-պահարաններ, սառնարան, երկաթե պահարան, ջերմաչափեր:
  Դեղատան և դեղատնային կրպակի առևտրի սրահում պետք է լինեն ցուցադրման սեղաններ, ցուցապահարաններ, փակ պահարաններ, վաճառասեղան, սառնարան, ջերմաչափ, հեռախոս, նորմալ լուսավորվածություն` երեկոյան ժամերին աշխատանքը կազմակերպելու համար:
  Դեղատան և դեղատնային կրպակի սպասասրահում պետք է փակցված լինեն առանց դեղատոմսի բաց թողնվող դեղերի ցանկը, տեղեկատու դեղատների հեռախոսահամարները, սպասարկող դեղագետի կամ դեղագործի անունը, ազգանունը:
  Դեղատան և դեղատնային կրպակի պահեստը պետք է կահավորված լինի փակ պահարաններով, վիրակապական և ռետինե ապրանքների համար պետք է ունենա առանձին պահարաններ ու խոնավաչափ:
  Դեղատան և դեղատնային կրպակի գրասենյակում, հանգստի սենյակում պետք է տեղադրված լինեն գրասեղան, աթոռներ և հագուստի պահարան (անձնական և աշխատանքային հագուստը պետք է միմյանցից մեկուսացված լինեն):
  Դեղատներում և դեղատնային կրպակներում պետք է լինեն դեղերի պետական գրանցամատյանը, հիմնական դեղերի ցանկը, դեղագրքեր և դեղագիտական-տեղեկատվական ձեռնարկներ:
  Դեղատանը և դեղատնային կրպակում դեղերը պետք է պահվեն` ըստ ֆարմակոլոգիական խմբերի` դրանց ուղեկցող փաստաթղթերում սահմանված ջերմային ռեժիմում և համապատասխան լուսավորության ու խոնավության պայմաններում:
  Դեղատունը և դեղատնային կրպակն արտաքին հատվածից ձևավորված է «Դեղատուն» կամ «Դեղատնային կրպակ» վերտառությամբ և կանաչ գույնի խաչի նշանով` տեսանելի վայրում փակցված ցուցանակով:
  Հայաստանի Հանրապետությունում դեղատների և դեղատնային կրպակների տարածքների հետևյալ թույլատրելի նվազագույն չափերն են`

  1) դեղատուն`

  ա. առևտրի սրահ, սպասասրահ` 18 քառ. մետր,

  բ. դեղերի ստերիլիզացման սենյակ` 10 քառ. մետր,

  գ. դեղատոմսերի ընդունման և պատրաստված դեղերի բացթողման բաժին` 7 քառ. մետր,

  դ. ասիստենտական սենյակ` 8 քառ. մետր,

  ե. փաթեթավորման սենյակ` լվացարանով` 4 քառ. մետր,

  զ. ստերիլ դեղերի պատրաստման սենյակ` 10 քառ. մետր,

  է. ամանեղենի մանրէազերծման սենյակ` 6 քառ. մետր,

  ը. պահեստ` 15 քառ. մետր,

  թ. շշերի պահպանման սենյակ` 6 քառ. մետր,

  ժ. դեղափոշիների պահպանման սենյակ` 8 քառ. մետր,

  ժա. գրասենյակ, հանգստի սենյակ` 8 քառ. մետր,

  ժբ. տնտեսական ապրանքների պահպանման սենյակ` 2 քառ. մետր,

  ժգ. սանհանգույց` լվացարանով` 2 քառ. մետր.

  2) եթե հայտատուն լիցենզիա ստանալու մասին հայտում նշում է, որ չի պատրաստելու ստերիլ դեղեր, ապա նշված տարածքներից հանվում են դեղերի ստերիլիզացման և ստերիլ դեղերի պատրաստման սենյակների համար նախատեսված տարածքները.

  3) դեղատնային կրպակ`

  ա. առևտրի սրահ, սպասասրահ` 18 քառ. մետր,

  բ. գրասենյակ, հանգստի սենյակ` 8 քառ. մետր,

  գ. սանհանգույց` լվացարանով` 2 քառ. մետր:
  Բժշկական հաստատությունների, վարչական շենքերի, մետրոների, օդանավակայանների, երկաթուղային և ավտոկայարանների սպասասրահներում տեղադրվող դեղատնային կրպակների համար առանձին սպասասրահ ու սանհանգույց ունենալը պարտադիր չէ, եթե նշված սպասասրահներում կան ընդհանուր օգտագործման սանհանգույց և սպասասրահ: Այս դեպքերում առևտրի սրահի նվազագույն թույլատրելի չափը սահմանվում է 8 քառ. մետր:
  Սույն կարգով նախատեսված դեղատների կամ դեղատնային կրպակների համար հատկացված տարածքները պետք է տեղակայված լինեն միևնույն շինության կամ շենքի տարածքում և ունենան գործառնական կապ: Սույն պահանջը չի տարածվում այն գյուղական համայնքների դեղատների կամ դեղատնային կրպակների վրա, որոնք միացված չեն ջրահեռացման կենտրոնական համակարգին:
  Դեղատների կամ դեղատնային կրպակների առևտրի սրահի սպասասրահի, գրասենյակի տարածքները կարող են տարանջատված լինել շարժական պատերով` բացառությամբ սանհանգույցի:
  Դեղատնային գործունեության իրականացման լիցենզիա ստացած կազմակերպությունը դեղատնային գործունեության իրականացման լիցենզիայի պատճենները փակցնում է իր գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերի տեսանելի հատվածում, իսկ անհատ ձեռնարկատերը` իր գործունեության իրականացման վայրի տեսանելի հատվածում:
  Դեղատնային գործունեության համար սահմանված պարտադիր պահանջների և պայմանների փոփոխման դեպքում (ներառյալ համապատասխան որակավորում ունեցող դեղագետի կամ դեղագործի, գործունեության իրականացման վայրի, հագեցվածության փոփոխման) լիցենզավորված անձը 15-օրյա ժամկետում լիազոր մարմնին հայտնում է իրականացված փոփոխության մասին` կցելով համապատասխան փաստաթղթերը:

  0
 2. Պետք է դիմեք առողջապահության նախարարություն, ներկայացնեք լիցենզավորման կարգով պահանջվող փաստաթղթերը ու ունենալ դեղագետ կամ դեղագործ մասնագետ: Նայեք այս հղումով:

  0

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստը չի հրապարակվելու: Պարտադիր է լրացման համար - *