11 մեկնաբանություն - “Ինչպե՞ս ստանալ դեղատան լիցենզիա

 1. Դեղատան լիցենզիա ստանալու համար պետք է դիմել առողջապահության նախարարության լիցենզավորման գործակալություն, ապահովել անհրաժեշտ չափորոշիչները, մուծել օրենքով նախատեսված պետական տուրք:

 2. Դեղատնային գործունեության իրականացման լիցենզիաները տրվում են բարդ ընթացակարգով, անժամկետ: Լիցենզիա տալու համար գանձվում է պետական տուրք՝ oրենքով սահմանված կարգով և չափով:
  Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառում դեղատնային գործունեությամբ կարող են զբաղվել իրավաբանական անձինք, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերը, որոնց գործունեության համար պահանջվում է մասնագիտական որակավորման ստուգում:
  Հայտատուն դեղատնային գործունեության լիցենզավորման համար oրենքի համաձայն ներկայացնում է՝
  1) լիցենզիա ստանալու մասին հայտը՝ համաձայն NN 1 և 2 ձևերի, նշելով՝
  ա. իրավաբանական անձը՝ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը և իրականացման ձևը (դեղատան կամ դեղատնային կրպակ), որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել,
  բ. անհատ ձեռնարկատերը՝ անունը, ազգանունը, բնակության և մասնագիտական գործունեության իրականացման վայրերը, լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը և իրականացման ձևը (դեղատան կամ դեղատնային կրպակ), որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել,
  գ. իրավաբանական անձի՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարի, անհատ ձեռնարկատիրոջ՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարի և սոցիալական քարտի համարի մասին տեղեկատվությունը,
  2) իրավաբանական անձը՝ կանոնադրության և պետական գրանցման վկայականի պատճենները, իսկ անհատ ձեռնարկատերը՝ պետական գրանցման վկայականի պատճենը,
  3) լիցենզիա ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,
  4) լիցենզավորվող գործունեության տեսակի տարածքի համապատասխան իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

  Անհրաժեշտության դեպքում կարող եմ տրամադրել դիմումների ձևերը և մնացած բոլոր մանրամասներն ու ընթացակարգը:

  1. Ներեցեք, ի՞նչ նկատի ունեն՝ ասելով՝ «…որոնց գործունեության համար պահանջվում է մասնագիտական որակավորման ստուգում»։ Այսինքն՝ դեղատան գործունեություն սկսելու համար անհրաժեշտ է դեղագործի կամ դեղագետի դիպլո՞մ։

   1. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հունիսի 21-ի N 747-Ն որոշում

    Դեղատնային գործունեություն կարող են իրականացնել պետական ուսումնական հաստատություն կամ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից հավատարմագրված ոչ պետական ուսումնական հաստատություն ավարտած, օրենքով սահմանված կարգով որակավորված և վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնագիտական վերապատրաստում անցած դեղագետներ ու դեղագործներ:

    Դեղատնային գործունեությունը դեղատան միջոցով իրականացնող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն մեկ դեղագետ:

   1. Բարև Ձեզ, Մանե ջան: Ինչպե՞ս կարող եմ Ձեզ հետ կապվել դեղատուն բացելու հարցով:

 3. Բարև ձեզ։ Եթե տարածքը ոչ թե սեփականություն է, այլ պայմանագրով երկարաժամկետ վարձակալված, հնարավոր չէ դեղատուն բացել?

Մեկնաբանել և վաստակել 25 դրամ

Ձեր էլ․ փոստը չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *