Սոց. վճարի պահում վերջնահաշվարկից

Նաիրա.

Հարգելի հաշվապահներ, խնդրում եմ ասեք, վերջնահաշվարկից սոց. պահում կատարում են արդյոք:

0

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

Accountant.am
Author: Accountant.am

20 thoughts on “Սոց. վճարի պահում վերջնահաշվարկից

 1. «ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՀԱՆԳԻ 33 կետ`
  Օրենքով սահմանված դեպքերում չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի համար դրամական հատուցման չափը որոշվում է տվյալ ժամանակահատվածի համար տրամադրման ենթակա ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված օրերի քանակով (հատուցման այդ գումարներից սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում):

  0
 2. Ոչ սոց պահում չի կատարվում համաձայն ստորև նշված հրահանգի 33 կետի 5-րդ պարբերության:
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
  ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
  30 մայիսի 2005 թ.
  ք. Երևան
  N 1-05/05-Ն
  Հ Ր Ա Մ Ա Ն
  «ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
  33 կետ 5-րդ պարբերություն
  Օրենքով սահմանված դեպքերում չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի համար դրամական հատուցման չափը որոշվում է տվյալ ժամանակահատվածի համար տրամադրման ենթակա ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված օրերի քանակով (հատուցման այդ գումարներից սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում):
  Ընդհանուր այդ հրահանգը կարող եք նայել հետևյալ հղման մեջ
  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=39790&DocID_AM=39790&DocID_RU=0&DocID_EN=0
  Հարցերի դեպքում խնդրում եմ գրեք սիրով կպատասխանեմ:

  0
 3. Վերջնահաշվարկ ասելով ի նկատի ունեմ չօգտագործած արձակուրդային օրերի հատուցումը, և ոչ թե վերջին օրերի աշխատավարձը:

  0
 4. Նաիրա ջան, վերջնահաշվարկից սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում։ Այդ մասին կարող ես կարդալ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 30.05.05թ. թիվ 1-05/05-Ն հրամանում։

  0
 5. Վերջնահաշվարկից սոց. վճար պահել պետք չէ. այն աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոց չէ, այլ դրամական հատուցում չօգտագործված արձակուրդային օրերի դիմաց:

  0
 6. Աշխատանքային պայմանագիրը լուծվելու դեպքում գործատուն պարտավոր է վարձու աշխատողի հետ կատարել լրիվ վերջնահաշվարկ (աշխատանքային պայմանագրի լուծման օրը, եթե օրենքով կամ աշխատանքային պայմանագրով այլ կարգ նախատեսված չէ)` վերջնահաշվարկի օրը վճարելով աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ վճարումները: Վարձու աշխատողի ցանկությամբ գործատուն պարտավոր է նրան տրամադրել տեղեկանք աշխատանքային գործառույթների (պարտականությունների), աշխատավարձի, վճարված հարկերի ու սոցիալական վճարների չափի և աշխատանքի գնահատականի վերաբերյալ: Վարձու աշխատողին վճարվող վերջնահաշվարկի գումարը կազմող աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ վճարումներից սոցիալական վճարները հաշվարկվում են ընդհանուր սահմանված կարգով:

  0
 7. Հերմինե, Ձեր անվան մեջ ինչ-որ տարբերակվող բան ավելացրեք, որպեսզի մեզ իրարից հնարավոր լինի տարբերել

  0
 8. Իսկ կարողեք ասել եթե սոց. վճարներ չեն պահվում իսկ եկամտահարկը պահվում է անձնական նվազեցումով թե ինչպես

  0
 9. «ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՀԱՆԳԻ
  36 կետ 2-րդ պարբերություն, կատարվում են սոց.պահումներ:

  0
 10. Հարգելի Նաիրա

  Նախ, վերջնահաշվարկը գործողություն է, որի ժամանակ ազատվող աշխատակցի համար արվում են վերջնական հաշվարկներ՝ նրան հասանելիք գումարները հաշվարկելու և վճարելու համար։
  Իսկ աշխատանքից ազատվելու ժամանակ աշխատակցին կարող են վճարվել հետևյալ գումարները՝
  1. աշխատավարձ աշխատած, բայց չվճարված օրերի համար,որից կհաշվարկվի և՜ ե/հ և՜ սոցվճար (ՀՊԾ 30.05.05,1-05/05-Ն,36 կետ 2-րդ պարբերություն)
  2. հատուցում չօգտագործված արձակուրդի համար՝ հաշվարկվում է միայն ե/հ, սոցվճար չի հաշվարկվում (ՀՊԾ 30.05.05,1-05/05-Ն,33-րդ կետ 5-րդ պարբերություն)
  3. որոշ դեպքերում աշխատակցին կարող է վճարվել արձակման նպաստ, որից հաշվարկվում է միայն ե/հ, սոցվճար չի հաշվարկվում (ՀՊԾ 30.05.05,1-05/05-Ն,36-րդ կետ 1-ին պարբերություն)

  Չի բացառվոում, որ վերջնահաշվարկի ժամանակ աշխատողի համար հաշվարկվեն և նրան վճարվեն այլ գումարներ ևս։ Յուրաքանչյուր այդպիսի դեպքի համար էլ, ինչպես նախորդ երեք դեպքերում պետք է տեսնել թե ինչ է ասում օրենսդրությունը այդ գումարներից ե/հ կամ սոցվճարներ հաշվարկելու և վճարելու մասին։

  0
 11. Հարգելի Նաիրա
  նախորդ գրության մեջ 3-րդ դեպքի համար տեղ էր գտել անճշտություն

  3. Աշխատանքից ազատման դեպքում վճարվող արձակման նպաստը «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի ժե) կետի համաձայն հանդիսանում է համախառն եկամտից նվազեցվող եկամուտ, հետևաբար այդ գումարից չի հաշվարկվում ո՜չ ե/հ և ոչ էլ սոցվճար։

  0

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստը չի հրապարակվելու: Պարտադիր է լրացման համար - *