«

»

Oct 12 2016

Արդյո՞ք ծանոթացել եք Հարկային օրեսգրքին

247

Մասնակցե´ք Accountant.am – ի նոր հարցմանը:

Արդյո՞ք ծանոթացել եք Հարկային օրենսգրքին

Տեսնել արդյունքները

Loading ... Loading ...

Ավարտված հարցումների արդյունքները կարող եք տեսնել այստեղ…

Facebook մեկնաբանություններ

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...