«

»

Oct 12 2016

Արդյո՞ք ծանոթացել եք Հարկային օրեսգրքին

247

Մասնակցե´ք Accountant.am – ի նոր հարցմանը:

Արդյո՞ք ծանոթացել եք Հարկային օրենսգրքին

Տեսնել արդյունքները

Loading ... Loading ...

Ավարտված հարցումների արդյունքները կարող եք տեսնել այստեղ…

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից: