Երբ կազմակերպությունը լուծարվում է

Աննա.

Երբ կազմակերպությունը լուծարվում է, հարկային դաշտում վերջինս ինչպե՞ս է կազմակերպվում:

0

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

Accountant.am
Author: Accountant.am

1 thought on “Երբ կազմակերպությունը լուծարվում է

 1. Բարև Ձեզ, Աննա։
  1. Եթե դուք դադարեցրել կամ պատրաստվում եք դադարեցնել ձեր գործունեությունը,
  անհրաժեշտ է ձեր պարտատերերին վճարել բոլոր պարտքերը և իրացնել մնացած
  գույքը: Բիզնեսը կարող է լուծարվել բաժնետերերի (սեփականատիրոջ, եթե կա միայն
  մեկ բաժնետեր) որոշմամբ: Լուծարումը կարող է պահանջվել նաև դատարանի
  որոշմամբ, եթե.
  • ընկերության հիմնադրման ընթացքում եղել են պետական գրանցման կամ
  լիցենզավորման պահանջների խախտումներ,
  • իրականացվել է անօրինական գործունեություն կամ գործունեություն առանց
  համապատասխան թույլտվության (կամ լիցենզիայի):
  Իրավաբանական անձանց համար լուծարման գործընթացն սկսվում է կամ
  բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ, կամ դատարանի վճռով: Կազմվում է լուծարման
  հանձնաժողով, որը պետք է մշակի գործողությունների պլանը և լուծարման
  ժամկետները: Հանձնաժողովը լուծարման ժամանակ իր վրա է վերցնում
  կազմակերպության կառավարման գործառույթները:
  2. Լուծարման հանձնաժողովը կամ սեփականատերը, եթե նա անհատ
  ձեռնարկատեր է, պետք է լուծարման մտադրության մասին գրավոր հայտնի
  Պետական Ռեգիստր և Հարկային ծառայություն: Դրանից հետո, սովորաբար լինում
  են համապատասխան պետական մարմինների կողմից կատարվող լուծարման
  ստուգումներ` բիզնեսի վերջնական պարտավորությունները վերստուգելու
  նպատակով: Բացի այդ, բոլոր պարտատերերը պետք է տեղեկացվեն, որպեսզի
  համապատասխան պահանջներ ներկայացնեն բիզնեսի գույքի նկատմամբ:
  Սա սովորաբար կատարվում է «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում` ձեր
  բիզնեսի լուծարման մասին հայտարարություն զետեղելու միջոցով: Երբ Պետական
  Ռեգիստրին հայտնում եք լուծարվելու ձեր մտադրությունը, անհրաժեշտ է
  ներկայացնել նաև ձեր գրանցման վկայականի պատճենը և լուծարման մասին
  մամուլում արված հայտարարությունը:
  Թերթում հայտարարություն հրապարակելուց հետո սկսվում է երկամսյա սպասման
  ժամկետը, որի ընթացքում պարտատերերը հնարավորություն ունեն ներկայացնելու
  իրենց պահանջները: Լուծարման հանձնաժողովը պատասխանատու է նաև բոլոր
  չվճարված պարտքերը հավաքելու համար:
  3. Լուծարման մասին հրապարակումը տպագրելուց երկու ամիս անց դուք պետք է
  բավարարեք բիզնեսի գույքի դիմաց պարտատերերի բոլոր պահանջները: Հետո պետք
  է մնացած պարտքերը վճարելու համար պլան մշակեք և իրականացնեք այն:
  Առաջնայնությունը պետք է տրվի Հարկային ծառայությանը չվճարված պարտքերին:
  Այդ պարտքերը վճարելուց հետո միայն կարող եք անցնել մասնավոր պարտատերերի
  պարտքերի մարմանը: Եթե գույքի նկատմամբ կան վիճահարույց պահանջներ, որ
  ցանկանում եք վիճարկել, պետք է դիմեք դատարան: Եթե մնացած գույքը չի
  բավարարում չվճարված բոլոր պարտքերը մարելու համար, պետք է դիմեք սնանկ
  ճանաչվելու համար:
  4. Ձեր պարտատերերի պարտքերը վճարելուց հետո մնացած գույքը պետք է բաշխվի
  սեփականատերերի միջև: Որոշ դեպքերում ձեր կանոնադրությունում կարող է
  սահմանված լինել, թե դա ինչպես պետք է արվի: Օրինակ` բաշխումը կարող է
  կատարվել ըստ յուրաքանչյուր սեփականատիրոջ կողմից ներդրված կապիտալի: Այս
  գործընթացի վերջում մնացած հաշվեկշիռը պետք է զրոյական լինի:
  5. Ձեր կնիքը անհրաժեշտ է վերադարձնել ՀՀ ոստիկանության տարածքային
  բաժանմունք: Չմոռանաք ՀՀ ոստիկանության տարածքային բաժանմունքից վերցնել
  կնիքը հետ վերադարձնելու մասին տեղեկանքը:
  6. Երբ այս գործընթացն ավարտվի, դուք պետք է գնաք Պետական Ռեգիստր`
  լուծարումը պաշտոնապես գրանցելու համար: Անհրաժեշտ է ներկայացնել.
  • դիմում լուծարման մասին,
  • գրանցման վկայականի պատճենը և բնօրինակը,
  • տեղեկանք հարկային ծառայությունից պահանջների բավարարման մասին,
  • լուծարման մասին բաժնետերերի ժողովի որոշման օրինակը,
  • լուծարման հանձնաժողովի կողմից ստորագրված լուծարման հաշվեկշիռը,
  • տեղեկանք ՀՀ ոստիկանության տարածքային բաժանմունքից կնիքը հետ
  վերադարձնելու մասին,
  • անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք Պետական Ռեգիստր
  պետք է ներկայացնեն տեղեկանք իրենց անձնակազմին վերաբերող
  փաստաթղթերը առանձնացնելու և պետական կամ համայնքային արխիվ
  ներկայացնելու համար,
  • տնօրենի/կամ անհատ ձեռնարկատերի անձնագրի պատճենը:

  0

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստը չի հրապարակվելու: Պարտադիր է լրացման համար - *