Արդյո՞ք պարտադիր է համաձայնագիր կազմել

Հերմինե.

Բարև ձեզ, կասե՞ք ինձ` եթե Աշխ. Օրենսգրքի 112 հոդվածի 1 կետի համաձայն աշխատողը 30 օր առաջ ծանուցում է գործատուին աշխատանքից ազատման մասին, համաձայնագիրը պարտադի՞ր է, և եթե կարող եք ուղարկեք ինձ ծանուցման ձև: Նախապես շնորհակալություն:

9 մեկնաբանություն - “Արդյո՞ք պարտադիր է համաձայնագիր կազմել

 1. Համաձայնագրի տիպային օրինակ.

  Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր
  Աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին

  “___”Մայիսի 20_թ, ք. Երևան

  “___”ՍՊԸ ի դեմս տնօրեն ___, այսուհետ Գործատու մի կողմից, և քաղաքացի ___ի, այսուհետ Աշխատող մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.
  1. Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ 20__.թ. մայիսի __-ից լուծում են Գործատուի և Աշխատողի միջև 2010թ. նոյեմբերի 1-ին կնքված N 4 աշխատանքային պայմանագիրը:
  2. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 օրինակից` մեկը պահպանվում է կազմակերպությունում, իսկ մյուսը տրվում է Աշխատողին: Երկու օրինակն էլ ունեն նույն իրավաբանական ուժը: Սույն համաձայնագիրը համարվում է 2010թ. նոյեմբերի 1-ին կնքված աշխատանքային պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը:
  3. Կողմերի ստորագրությունները`

  “___”ՍՊԸ Աշխատող`

  հասցեն`___

  ՀՎՀՀ ___

  Տ Ն Օ Ր Ե Ն` ___

  ____________________ ____________________
  (ստորագրություն) (ստորագրություն)

  Ստացել եմ համաձայնագրի իմ օրինակը ——————————

  1. Ծանուցումը և աշխատանքից ազատման դիմումը բավական է: Ծանուցման ձևը կարող եմ ուղարկել, եթե գրեք ձեր էլ. հասցեն:

 2. Ժողովուրդ, եթե աշխատողը ծանուցել է, 30 օր հետո գործատուն հրաման է տալիս, ազատում, վերջ, համաձայնագիրը 110 հոդվածով է պետք, իսկ T-ի պատասխանը աբսուրդ է, քանի որ ծանուցումն ու դիմումը նույն բանն են:

  1. Ծանուցել դեռ չի նշանակում աշխատանքից ազատվել, քանի որ 2 կողմն էլ կարող են այն ետ վերձնել: Ձեր ասած վերջը դիմում գրելն է, ի դեպ այն գրվում է աշխատանքից ազատման օրը, այլ ոչ թե 30 օր առաջ: Այս ձևով աշխատում եմ 5 տարի և ԱՊՏ-ից դեռ չեմ աբսուրդացվել:

 3. Բարև Ձեզ, ես մի հարց ունեմ համաձայնագրերի համարակալման վերաբերյալ: Համաձայնագրերը համարակալվում են յուրաքանչյուր աշխատողի համար առանձին-առանձին, թե՞ բոլորի համար ընդհանուր համարակալում է կատարվում:

Մեկնաբանել և վաստակել 25 դրամ

Ձեր էլ․ փոստը չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *