ՀՀ ԱՕ հոդված 167

Հարություն.

Հարգելի կոլեգաներ, համաձայն ՀՀ ԱՕ հոդված 167 “Տեղափոխված ամենամյա արձակուրդը, որպես կանոն, տրամադրվում է նույն աշխատանքային տարում, բայց ոչ ուշ, քան 18 ամսվա ընթացքում` սկսած այն աշխատանքային տարվա վերջից, որի համար աշխատողին չի հատկացվել կամ մասնակի է հատկացվել ամենամյա արձակուրդը:” Իսկ ի՞նչ պատասխանատվություն է սահմանված այդ ժամկետը լրանալուց հետո աշխատողներին արձակուրդ չտրամադրելու դեպքում:

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

Accountant.am
Author: Accountant.am

1 thought on “ՀՀ ԱՕ հոդված 167

  1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք

    Հոդված 41. Աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելը

    Աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելը (բացառությամբ սույն օրենսգրքի 41-1, 41-2, 96-1 հոդվածներով, 158 հոդվածի տասնյոթերորդ մասով, 169-5, 169-8 հոդվածներով նախատեսված դեպքերի)`առաջացնում է նախազգուշացում խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ:

    Աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում` առաջացնում է տուգանքի նշանակում գործատուի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

    Հարգելի մասնակիցներ, հարցերին պատասխանելիս կարող եք Ձեր ֆեյսբուքյան էջի հասցեն տեղադրել Կայք բաժնում, դա կլինի հղում Ձեր էջին:

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստը չի հրապարակվելու: Պարտադիր է լրացման համար - *