«

»

Мар 19 2020

Նաիրա Մանասերյան

Անուն, Ազգանուն՝ Նաիրա Մանասերյան
Էլ. փոստ՝ nara-man8889 շնիկ mail.ru
Հեռախոս՝ 093934242, 091934242
Պաշտոն՝ Հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի օգնական
Բովանդակություն՝
– Հաշվապահական հաշվառման վարում
– Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում, Ազգային վիճ. ծառայություն, ինչպես նաև՝ այլ պետական կամ ՏԻՄ՝ ըստ անհրաժեշտության
– Աշխատավարձի և այլ ծախսերի հաշվարկում և ձևակերպում
– Բանկային հաշիվների կառավարում, դրամարկղի վարում
– Հաշվետվությունների կազմում, հաշիվ/ապրանքագրերի դուրսգրում, ձևակերպում
– Հաշվապահությանն առնչվող փաստաթղթերի վարում
– ՀԾ-Հաշվապահ 4,6,7, 1C 7.7 և 8.1 և e-Invoicing հաշվապահական ծրագրերի գերազանց իմացություն
Ցանկալի աշխատավարձ՝ Սկսած 200 000 դրամից
Այլ նշումներ՝ Աշխատել եմ՝ «Ռեմարկ» ՍՊԸ-ում՝ որպես հաշվապահ (02.2016-09.2019), «ՌԻՄԿ Ավտո» ՍՊԸ-ում՝ որպես հաշվապահ (05.2015-08.2017), «Կենտրոն-Մաքրություն» ՓԲԸ-ում՝ որպես հաշվապահ (03.2013-09.2013), «Մեգերյան-Շին» ՓԲԸ-ում՝ որպես հաշվապահ (03.2013-09.2013), «Թալգրիգ» ՍՊԸ-ում՝ որպես հաշվապահ (08.2011-07.2012), «Գարանտ Ըքաունթ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ում՝ որպես հաշվապահ (10.2010-03.2011), «Նար-Առ» ՍՊԸ-ում՝ որպես գլխավոր հաշվապահի օգնական (11.2008-06.2010):

0
Loading...