«

»

Май 23 2020

Ա/Ձ-ն ցանկանում է զբաղվել բեռնափոխադրումներով

Սյուզաննա.

Ա/Ձ-ն ցանկանում է զբաղվել բեռնափոխադրումներով ՀՀ-ից դեպի ՌԴ, պետ. ռեգիստրում գրանցվելուց հետո հաջորդ քայլերը կասե՞ք, և ի՞նչ հաշվետվություններ է հանձնում տարվա ընթացքում:

0

5 մեկնաբանություն

Перейти полю для комментария

 1. marieta
  marieta

  Հավելված 1

  Հայաստանի Հանրապետության

  վիճակագրության պետական խորհրդի

  2019 թվականի նոյեմբերի 20-ի

  թիվ 50-Ն որոշման

  0

 2. Tigran
  Tigran

  Հաջորդ քայլով պետռեգիստրում գրանցումից 20 օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնել շրջհարկի հայտարարություն կամ ԱԱՀ-ի հայտարարություն, քանի որ այդ գործունեության տեսակը չի կարող գործել միկրոբիզնեսի համակարգում: Շրջհարկի դեպքում հաշվետվությունը ներկայացվում է եռամսյակային: Գրանցված աշխատողների հաշվով ներկայացնելու եք եկամտային հարկի ամսեկան հաշվարկ: Եթե վարձակալված տրանսպորտային միջոցներով է իրականացվելու գործունեությունը, ապա ներկայացնելու եք նաև պասիվ եկամուտների վճարմանը վերաբերող եկամտային հարկի տարեկան հաշվետվություն:

  1+

  1. Аватар
   Սյուզաննա

   Հարգելի Տիգրան, միկրոբիզնեսի օրենքի ո՞ր կետի համաձայն չի կարող գործել այդ համակարգում, իսկ շրջհարկով աշխատելու դեպքում ի՞նչ հարկեր ունի վճարելու։

   0

   1. Tigran
    Tigran

    Միկրոբիզնեսի համակարգում թույլ չտվող դրույթը սա է. հարկ.օրենսգրքի հ,267 մաս 5 8) Օրենսգրքի 31-րդ հոդվածով սահմանված` համատեղ գործունեության պայմանագրի, ինչպես նաև ապրանքների մատակարարման` կոմիսիայի կամ ապրանքների մատակարարման` գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրի կողմ հանդիսացող կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք. Քանի որ ձեր համար չեք ապրանքների փոխադրում իրականացնելու, դա դիտվելու է որպես ապրանքների մատակարարման`կոմիսիայի կամ ապրանքների մատակարարման` գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրի կողմ հանդիսանալ: Շրջհարկի դեպքում կհարկվեք շրջանառության 5 տոկոսի չափով, նաև պետք է վճարեք ամսեկան 5000 շահութահարկ, 5000 սոցվճար՝ եթե հասնում է, տարեկան 12000 դրոշմանիշային վճար: Գրանցված աշխատող ունենալու դեպքում նաև նրա աշխատավարձից եկամտային հարկ, սոցվճար, դրոշմանիշային վճար:

    0

 3. Amicum
  Amicum

  Հարգելի Տիգրան, ես համամիտ չեմ: Բեռնափոխադրումը ծառայության մատուցում է, այլ ոչ թե ապրանքի մատակարարում: Հետևաբար Ձեր հղումը այստեղ տեղին չէ: Բեռնափոխադրող կազմակերպությունը կարող է աշխատել միկրոձեռնարկատիրության դաշտում, եթե պայմաններին բավարարում է: Կարող եք աշխատել շրջհարկով, հարկման ընդհանուր համակարգում ԱԱՀ-ն 0-ական դրույքաչափով է հարկվելու, շահութահարկը ռեզիդենտության տեղեկանքը ապահովելու դեպքում չի առաջանա:

  1+

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160