«

»

Июн 24 2020

Տալ հաշվապահական ձևակերպումներ

Մարա.

Բարև ձեզ: Խնդրում եմ օգնել ինձ տալ հաշվապահական ձևակերպումներ.
– Հաշվարկային հաշվից մարվել է բյուջեի պարտքը:
– Ապրանքների վաճառքից եկամտի դուրսգրումը ֆինանսական արդյունքին:
– Կազմակերպությունը տրված կանխավճարների դիմաց մատակարարից ակտիվներ չի ստանում, այդ դեպքում մատակարարի կողմից կատարվում է հետվերադարձ միջոցների գծով:
– Հիմնադիրների կողմից դրամական միջոցների ներդրումը կանոնադրական կապիտալում:
– Ոչ նյութական ակտիվի վրա կատարված հետագա ծախսումների տեղափոխումը հաշվեկշռային հաշիվ:

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

3 մեկնաբանություն

 1. Ալլա
  Ալլա

  – Հաշվարկային հաշվից մարվել է բյուջեի պարտքը՝ դտ 524 կտ 252:
  – Ապրանքների վաճառքից եկամտի դուրսգրումը ֆինանսական արդյունքին՝ դտ 611 կտ 331:
  – Կազմակերպությունը տրված կանխավճարների դիմաց մատակարարից ակտիվներ չի ստանում, այդ դեպքում մատակարարի կողմից կատարվում է հետվերադարձ միջոցների գծով՝ դտ 252 կտ 224:
  – Հիմնադիրների կողմից դրամական միջոցների ներդրումը կանոնադրական կապիտալում՝ դտ 251/252 կտ 311:
  – Ոչ նյութական ակտիվի վրա կատարված հետագա ծախսումների տեղափոխումը հաշվեկշռային հաշիվ՝ դտ 131 կտ 821:

 2. Karine
  Karine

  1. դտ 524 կտ 252
  2. դտ 611 կտ 331
  3. դտ 252 կտ 224
  4. դտ 251/252 կտ 311
  5. դտ 131 կտ 821

 3. Tigran
  Tigran

  – Հաշվարկային հաշվից մարվել է բյուջեի պարտքը՝ դտ 524 կտ 252:
  – Ապրանքների վաճառքից եկամտի դուրսգրումը ֆինանսական արդյունքին՝ դտ 611 կտ 331:
  – Կազմակերպությունը տրված կանխավճարների դիմաց մատակարարից ակտիվներ չի ստանում, այդ դեպքում մատակարարի կողմից կատարվում է հետվերադարձ միջոցների գծով՝ դտ 252 կտ 152/224:
  – Հիմնադիրների կողմից դրամական միջոցների ներդրումը կանոնադրական կապիտալում՝ դտ 251/252/253/254 կտ 311:
  – Ոչ նյութական ակտիվի վրա կատարված հետագա ծախսումների տեղափոխումը հաշվեկշռային հաշիվ՝ դտ 721 կտ 131:

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160