«

»

Июл 22 2020

Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդ

Աշխատակիցը գնացել է մինչև երեք տարեկան երեխայի արձակուրդ՝ ծննդաբերության արձակուրդի ավարտից անմիջապես հետո, բայց այս տարի չի օգտվել ամենամյա արձակուրդից։ Ի՞նչ կարելի է անել։ Այդ դեպքում գործատուն խախտել է ԱՕ-ը, չէ ո՞ր աշխատողը արձակուրդից չի օգտվել։

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

5 մեկնաբանություն

Перейти полю для комментария

 1. Аватар
  Գևորգ Գրիգորյան

  Քանի որ գտնվում եք երեխայի խնամքի արձակորդում, ապա չեք կարող օգտվել ամենամսյա արձակուրդից: Վերադառնալուց հետո կարող եք օգտվել այդ իրավունքից: Հետևաբար՝ ԱՕ-ի խախտում չի հանդիսանում:

 2. Տիգրան
  Տիգրան

  ԱՕ-ի խախտում չի, աշխատողը կարող էր արձակուրդից օգտվել հղիության արձակուրդից հետո, նոր գնալ երեխայի խնամքի արձակուրդ:

 3. Nerses
  Nerses

  Գործատուն չի խախտել ԱՕ-ը:

 4. Գայանե
  Գայանե

  Աշխատողը կարող էր մինչև ֆիզ. արձակուրդ գնալը օգտվել հերթական արձակուրդից։

 5. Karine
  Karine

  ԱՕ-ի խախտում չկա, քանի որ Ձեր աշխատակիցը ֆիզ. արձակուրդում է։ Վերադառնալուց հետո կարող է օգտվել այդ արձակուրդից։ Արձակուրդի իրավունքը պահպանվում է։

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160