«

»

Июл 23 2020

Ո՞վ է վճարում անաշխատունակության գումարը

Ժամանակավոր անաշխատունակության գումարը վճարվում է գործատուի բյուջեից, թե՞ պետական բյուջեից:

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

7 մեկնաբանություն

Перейти полю для комментария

 1. Ալլա
  Ալլա

  Վարձու աշխատողի նպաստը հաշվարկում, նշանակում և վճարում է գործատուն` անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` առաջիկա աշխատավարձի վճարման համար օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում:
  Նպաստի` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից վճարման ենթակա գումարները գործատուն վճարում է տվյալ ամսվա համար հաշվարկված եկամտային հարկի հաշվին:
  Վարձու աշխատողի անաշխատունակության նպաստը վճարվում է ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակաշրջանի աշխատանքային օրերի համար` սկսած երկրորդ աշխատանքային օրվանից։
  Ժամանակավոր անաշխատունակության 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ աշխատանքային օրերի համար անաշխատունակության նպաստը վճարվում է գործատուի, իսկ 7-րդ աշխատանքային օրվանից սկսած` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

  1. Аватар
   Լիլիթ

   Հարգելի Ալլա, կբացատրեք` բյուջեի միջոցների հաշվին եկամտային հարկի վճարումը ո՞նց է կատարվում:

   1. Ալլա
    Ալլա

    Այսինքն՝ այդ ամսվա բյուջե վճարվող եկամտային հարկից կպակասեցվի նպաստի գումարը, նոր տարբերությունը կվճարվի պետ. բյուջե։

    1. Аватар
     Լիլիթ

     Շնորհակալություն:

 2. Nerses
  Nerses

  Վարձու աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին աշխատանքային օրվա համար չի վճարվում, դրան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա համար վճարվում է գործատուի միջոցների հաշվին, որը չի փոխհատուցվում, իսկ նպաստի մնացած մասը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

 3. Karine
  Karine

  Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի առաջին օրը չի վարձատրվում, հաջորդ 5 օրերի համար վարձատրում է գործատուն, իսկ մնացած օրերի համար վճարվում է պետ. բյուջեի հաշվին։

 4. Գայանե
  Գայանե

  Բացառությամբ հղիության եւ ծննդաբերության նպաստի` վարձու աշխատողի նպաստը ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին աշխատանքային օրվա համար չի վճարվում, դրան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա համար վճարվում է գործատուի միջոցների հաշվին, որը չի փոխհատուցվում, իսկ նպաստի մնացած մասը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

  Սույն օրենքի իմաստով աշխատանքային են համարվում այն օրացուցային օրերը, որոնք չեն համարվում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված ընդհանուր հանգստյան եւ ոչ աշխատանքային օրեր:

  Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց նպաստները, ինչպես նաեւ վարձու աշխատողի հղիության եւ ծննդաբերության նպաստը ամբողջությամբ վճարվում են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

  3. Եթե գործատուն oրենքով սահմանված կարգով ազատված է սոցիալական վճարներ կատարելու պարտավորությունից, ապա նպաստներն ամբողջությամբ վճարվում են գործատուի միջոցների հաշվին:

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160