«

»

Май 15 2020

Ինչպե՞ս հաշվարկել գույքահարկը

Հրայր.

Բարև ձեզ: Գույքահարկի հաշվարկման մեջ լրացնելու համար պահանջվում է մեքենայի ձիաուժը, իսկ մեքենայի տեխ. անձնագրում գրված չի ձիաուժը, մարդիկ ինչպե՞ս պետք է հաշվարկեն գույքահարկը:

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

2 մեկնաբանություն

  1. Tigran
    Tigran

    Փոխադրամիջոցների գույքահարկով հարկման բազա է համարվում հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցի քաշող շարժիչի հզորությունը (ձիաուժ կամ կիլովատ): Փոխադրամիջոցի վրա մեկից ավելի քաշող շարժիչների առկայության դեպքում փոխադրամիջոցների գույքահարկով հարկման բազա է համարվում բոլոր քաշող շարժիչների գումարային հզորությունը:Այսինքն եթե նշված է կիլովատերով, ապա փոխադրամիջոցի հարկման բազան կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքում փոխադրամիջոցի գույքահարկի տարեկան գումարը հաշվարկվում է` համապատասխան հզորության նկատմամբ կիրառելով 1.36 գործակից:

  2. Anushik
    Anushik

    Մեքենայի տեխ. անձնագրում գրված է շարժիչի հզորությունը և կիլովատով, և ձիաուժով:

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160