«

»

Июл 14 2020

Մայրության նպաստ

Արամ․

Բարև Ձեզ։ Անհատ ձեռնարկատերը պետք է ստանա մայրության նպաստ: Անաշխատունակության թերթիկի մեջ սկիզբը 07.08.2020թ․: Ի՞նչ պետք է անել։

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

9 մեկնաբանություն

Перейти полю для комментария

 1. Marine Gh
  Marine Gh

  Եթե միկրոյի դաշտում չի գործում` այդ օրից սկսած 140 օրվա համար պիտի հաշվարկի նպաստի գումարը, հարկային հաշվարկ ներկայացնի և սոցապ դիմի:

 2. Ալլա
  Ալլա

  Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց նպաստը հաշվարկում, նշանակում և վճարում է լիազոր մարմինը: Լիազոր մարմինը նպաստը վճարում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում:

 3. Tigran
  Tigran

  Ձեր մայրության նպաստը հաշվարկելու ու վճարելու է տարածքային սոցապ ծառայությունը՝ կենսաթոշակայինը, դիմեք քանի դեռ ուշ չէ:

 4. Գայանե
  Գայանե

  Մայրության նպաստը պետական նպաստի տեսակ է, որը տրվում է կանանց ժամանակավոր անաշխատունակության համար։ Ըստ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ կետի` մայրության նպաստի իրավունք ունեն անհատ ձեռնարկատերերը, բացառությամբ «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքի N1 հավելվածում ընդգրկված գործունեության տեսակներ իրականացնող` արտոնագրային վճար վճարող անհատ ձեռնարկատերերի:

 5. Anushik
  Anushik

  Ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձին (բացառությամբ Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.2-րդ մասում նշված դեպքի) մայրության նպաստը տրվում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկով վավերացված՝ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու դեպքում՝ գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու օրվանից:

 6. Nerses
  Nerses

  Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց (անհատ ձեռնարկատեր և նոտար) նպաստը վճարում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը` անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում:

 7. Аватар
  Արամ

  Իսկ ե՞րբ պետք է դադարեցման դիմում տալ, և ի՞նչ թղթեր պետք է ներկայացնել սոցապ:

  1. Tigran
   Tigran

   Թղթերի ներկայացման համար զանգեք 114 կասեն:

 8. Karine
  Karine

  Մեկ օր առաջ կարող եք հայտարարություն ներկայացնել 07.08.2020-ից անորոշ ժամկետով գործունեությունը դադարեցնելու մասին։

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160