«

»

Май 21 2020

Արդյո՞ք դրոշմանիշային վճար է պահվում պարապուրդի համար հաշվարկված գումարից

Արմինե.

Արդյո՞ք դրոշմանիշային վճար է պահվում պարապուրդի համար հաշվարկված գումարից:

0

5 մեկնաբանություն

Перейти полю для комментария

 1. Tigran
  Tigran

  Ոչ, քանի որ տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար դրոշմանիշային վճար չեն վճարում այն անձինք, որոնք չունեն տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ստացման ենթակա աշխատավարձ:

  1+

 2. Ալլա
  Ալլա

  Իսկ ես կարծում եմ, որ պետք է դրոշմանիշային վճար պահվի պարապուրդի համար հաշվարկված գումարից, քանի որ ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ համաձայն
  Հոդված 11. Դրոշմանիշային վճար վճարողները
  1. Դրոշմանիշային վճար պարտավոր են վճարել (դրոշմանիշային վճար վճարողներ են համարվում)՝
  1) աշխատանքային պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս աշխատող Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձանց.
  2. Տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար դրոշմանիշային վճար չեն վճարում`
  1) սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 5-րդ կամ 6-րդ կետերում նշված այն անձինք, որոնք չունեն տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ստացման ենթակա հաշվեգրված եկամուտ։
  Իսկ պարապուրդի համար հաշվարկված գումարը ևս հանդիսանում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ստացման ենթակա հաշվեգրված եկամուտ։

  0

 3. Аватар
  Karine

  Այո, եթե կա հաշվարկած գումար, ապա այլ հարկերի հետ պահվում է նաև դրոշմանիշային։

  0

 4. Аватар
  AnnaYen

  Եթե վարձու աշխատողը ստանում է եկամուտ անկախ տեսակից, ապա պիտի վճարի նաև դրոշմանիշային վճար:

  0

 5. marieta
  marieta

  Այո, իհարկե, եթե կա հաշվարկված գումար, ապա միանշանակ։

  0

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160

Loading...