«

»

Июн 30 2020

Գործատուն 3 000 դրամի պահում է կատարում

Սուսաննա․

Բարև Ձեզ, ասացեք խնդրում եմ՝ երեխայի խնամքի նպաստից՝ 18 000 դրամ-ից, գործատուն ի՞նչ գումար իրավունք ունի հետ պահելու, ինչ-որ 3 000 դրամ է ասում։

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

2 մեկնաբանություն

  1. Tigran
    Tigran

    Գործատուն մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող վարձու աշխատողի հարկային գործակալ, մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող վարձու աշխատողի անունից իր միջոցների հաշվին հաշվարկում և փոխանցում է սոցիալական վճար՝ խնամքի արձակուրդ գնալու օրվան հաջորդող ամսվանից մինչև երեխայի 2 տարին լրանալու ամիսը (ներառյալ) ընկած ժամանակահատվածի համար՝ ամսական 3 000 դրամի չափով: Այս գումարի մասին է խոսքը, իսկ նպաստի գումարը վճարվում է պետբյուջեից:

  2. Аватар
    Gevs

    1-ին և 2-րդ տարվա համար վճարում եք 3 000 դրամ համաձայն սոց. վճարների, իսկ 3-րդ տարվա համար վճարում չեք իրականցնում, սակայն ազատման իրավունք էլ չունեք: Այս գործընթացը կարգավորվում է սոց. ապահովության մասին ՀՀ օրենքով, Անաշխատունակության մասին ՀՀ օրենքով:

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160