«

»

Июл 27 2020

Արդյո՞ք անհուսալի դեբիտորական պարտքերը կարելի է ծախս ճանաչել

Hayk.

Բարև Ձեզ, հարգելի հաշվապահներ: Խնդրում եմ օգնել հետևյալ հարցում. շրջհարկով աշխատող ՍՊԸ-ն կարո՞ղ է արդյոք անհուսալի դեբիտորական պարտքերը ծախս ճանաչել և նվազեցնել կուտակված շահույթից: Նշեմ, որ ծախս ճանաչելու համար առկա են հիմնավորող փաստաթղթեր /որոշում՝ քննչական վարչության/:

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

6 մեկնաբանություն

Перейти полю для комментария

 1. Gevs
  Gevs

  Այո, եթե առկա է Ձեր կողմից մատնանշված /հիմնավորված/ փաստաթղթերը:

 2. Ալլա
  Ալլա

  Դեբիտորական պարտքը ճանաչվում է անհուսալի դեբիտորական պարտքի գումարը բռնագանձելու պահանջը բավարարելու կամ մերժելու վերաբերյալ դատական ակտի (վճռի, որոշման կամ կարգադրության, բացառությամբ դեբիտորական պարտքի գումարը ներելու կամ այն որևէ հիմքով չպահանջելու վերաբերյալ կայացված վճռի, որոշման կամ կարգադրության) օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից, եթե տվյալ դեբիտորի պարտքի ընդհանուր գումարը գերազանցում է 100 հազ. դրամը։ Անհուսալի ճանաչված դեբիտորական պարտքերը դուրս են գրում անհուսալի դառնալու հաշվետու (հարկային) տարում և դուրս գրված դեբիտորական պարտքը հաշվի է առնվում, որպես այլ նվազեցում հարկ վճարողի հաշվետու (հարկային) տարվա հարկվող շահույթը (հարկման բազան) կամ հարկային վնասը որոշելիս շահույթի հաշվարկման հետ կապված։
  Բայց, քանի որ Դուք գործում եք շրջանառության հարկի դաշտում, ֆինանսական առումով Դուք կարող եք անհուսալի դեբիտորական պարտքերը ծախս ճանաչել և նվազեցնել կուտակված շահույթից։

 3. Տիգրան
  Տիգրան

  Ոչ, քանի որ շրջհարկ վճարողների ծախսերի հաշվառման առանձնահատկություններ չկան սահմանված, իսկ դեբիտորական պարտքերի դուրսգրման կարգը հստակ գրված է, որ շահութահարկ վճարողների համար է: Այսինքն` ֆին. հաշվառման տեսանկյունից ծախս է, իսկ հարկային հաշվառման առումով՝ ոչ:

 4. karine
  karine

  Այո, Դուք կարող եք անհուսալի դեբիտորական ծախս ճանաչել, քանի որ առկա են հիմնավորող փաստաթղթերը՝ քննչական վարչության որոշումը:

 5. Nerses
  Nerses

  Ոչ, չի կարող, քանի որ ընդհանուր հարկման դաշտում չի գտնվում:

 6. Gor
  Gor

  Դուք պետք է այն ծախս ճանաչեք Ձեր ֆինանսական հաշվառման մեջ, իսկ քանի որ ընդհանուր հարկման դաշտում չեք աշխատում, շրջանառության հարկից նվազեցնելու հարկ չկա:

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160