«

»

Авг 01 2020

Կազմակերպության անձնական հաշվի քարտ քաղվածքի հետ կապված

Բարև Ձեզ: Կազմակերպության անձնական հաշվի քարտ քաղվածքի միասնական հաշվում առկա է բավականին խոշոր գումար: Խնդրում եմ օգնել. այդ գումարը ինչի՞ց է գոյացել, այսինքն` ավել եմ փոխանցել և, եթե այո, կարո՞ղ եմ դիմում գրել, որ այն հետ վերադարձնեմ:

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

6 մեկնաբանություն

Перейти полю для комментария

 1. Ալլա
  Ալլա

  Կարող եք նայել ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ ՄՈՒՏՔԱԳՐԵԼՈՒ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻՑ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 27 հուլիսի 2017 թ.N 246-Ն Հ Ր Ա Մ Ա Նը։
  Հնարավոր է ավել գումար եք փոխանցել միասնական հաշվին, կամ հաշվետվություններ եք ուղղել, որի արդյունքում հարկեր են պակասել։ Ամեն դեպքում միասնական հաշվից կարող եք հետ ստանալ Ձեր գումարները, կամ պահել այն հետագա հարկերը վճարելու համար։

 2. Տիգրան
  Տիգրան

  Կարող եք դիմում գրել և ստանալ, սակայն մինչ այդ պետք է ներկայացնեք գումարների փոխհատուցման ուսումնասիրման դիմում, իսկ Ձեր համար պատճառը հստակ չէ, թե ինչպես է այն առաջացել, դա կապված է տվյալ սուբյեկտի գործառնությունների հետ, երևի ԱԱՀ-ով կազմակերպություն եք, որը նաև արտահանում է կատարում:

 3. Nerses
  Nerses

  Մեկ անգամ ևս նայեք հաշվի քաղվածքը, հետ իջեք նախորդ ամիսներ և կտեսնեք, երբ է առաջացել։ Այո, կարող եք գրեք դիմում և հետ ստանալ գումարը, կամ մարել առաջացող հարկերը:

 4. Իննա
  Իննա

  Կամ ավել եք փոխանցել ամիսների ընթացքում, կամ հետին ամսաթվով գործընկերներից ապրանքի կամ ծառայութան մատուցման հաշիվներ եք ստացել, որոնցով նվազեցվել է հարկը և հավելավճար գոյացել:

 5. Anushik
  Anushik

  Մեկ անգամ ևս ստուգեք ներկայացված հաշվետվությունների ճշտությունը: Գումարը կարող է գոյացած լինել ամսական 5000 դրամ շահութահարկի և սոցիալական վճարների նախօրոք վճարումից: Եթե առկա է ավել գումարը, ապա կարող եք ներկայացնել ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻՑ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ և այն ստանալուց հետո՝ 20 օրվա ընթացքում գումարը կմուտքագրվի ձեր բանկային հաշվեհամարին, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ վճարողի առաջարկած առևտրային բանկ՝ ֆիզիկական անձի անձնագրային տվյալներով:

 6. Maya
  Maya

  ՀՀ ՀՕ, հոդված 327, մաս 2․ Միասնական հաշվում առկա գումարները ենթակա են վերադարձման հարկ վճարողին նրա կողմից հարկային մարմին ներկայացված՝ հարկային մարմնի սահմանած ձևով և կարգով լրացված դիմումի հիման վրա՝ այն ստանալուց հետո՝ 20 օրվա ընթացքում: Վերադարձը կատարվում է դիմումում նշված գումարի չափով, սակայն ոչ ավելի, քան վերադարձման օրվա դրությամբ միասնական հաշվում առկա գումարի չափից: Միասնական հաշվից գումարների վերադարձն իրականացնում է գանձապետարանը՝ գումարը փոխանցելով վճարողի բանկային հաշվին, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ վճարողի առաջարկած առևտրային բանկ՝ ֆիզիկական անձի անձնագրային տվյալներով: Գումարի վերադարձը սույն մասով սահմանված ժամկետից 30 օրից ավելի ուշացնելու դեպքում այդ ժամկետին հաջորդող յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար հարկ վճարողին վճարվում է տույժ՝ վերադարձման ենթակա գումարի 0.03 տոկոսի չափով:

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160