«

»

Июл 29 2019

Կարո՞ղ է աշխատողը հրաժարվել հղիության և ծննդաբերության արձակուրդից

Սոնա.

Բարև ձեզ:

Խնդրում եմ, ասեք՝ կարո՞ղ է արդյոք աշխատողը հրաժարվել հղիության և ծննդաբերության արձակուրդից:

Կանխավ շնորհակալություն:

0

3 մեկնաբանություն

 1. Аватар
  Արա

  Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդից հրաժարվել հնարավոր չէ, քանի որ տվյալ ժամանակահատվածում աշխատողը դառնում է անաշխատունակ, սակայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը տալիս է հնարավորություն հղիության արձակուրդը կրճատել, երկարացնել ծննդաբերության արձակուրդը և հակառակը:

  0

 2. Аватар
  Մանե

  Երեխայի ծնունդից հետո ցանկացած պահի մայրը կարող է վերադառնալ աշխատանքի՝ հետ վճարելով նախապես ստացած բյուլետենի գումարը։

  0

 3. Аватар
  Արեն

  Օրենքով սահմանված է 140 օր միջին արձակուրդ, որը բաժանվում է 70-70, սակայն բարդությունների դեպքում օրերի քանակը կարող է հասնել 160-ի, իսկ ցանկության դեպքում կարող է նաև կրճատվել, բայց ոչ զրոյացվել:

  0

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160

Loading...