«

»

Jun 09 2019

Ա/Ձ-ն մատուցում է ծառայություններ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությանը

Հայկ.

Բարև ձեզ։

2019թ. հունիս ամսից մատուցում եմ ծառայություններ ՀՀ-ից դուրս գտնվող ոչ ՀՀ ռեզիդենտ համարվող կազմակերպությանը, որի հետ ունեմ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր 1 տարով։ Պայմանագրում նախատեսված է, որ, հիմնվելով Ա/Ձ-ի կողմից տրված invoice-ի վրա, յուրաքանչյուր ամսվա համար պետք է ստանամ համապատասխան վարձատրությունը՝ մինչև հաջորդ ամսվա 5-րդ օրը։

Կատարված/կատարվելիք պարտավորվածություններ՝

1․ Որպես նորաստեղծ Ա/Ձ՝ ուղարկել եմ ՊԵԿ 201. Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարությունը, որպեսզի հարկվեմ շրջանառության հարկատեսակով:
2․ Պարտավորված եմ լրացնել 232. Շրջանառության հարկի հաշվարկ-ի 5-րդ բաժնի 5.1. «Հաշվետու եռամսյակում առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից ստացվող եկամուտները» դաշտը՝ invoice-ում առկա գումարի չափին համապատասխան, և մինչև հուլիսի 20-ը նույնպես ուղարկել ՊԵԿ:
3․ Պարտավորված եմ կատարել սոցիալական վճար 12 * 5 000 դրամ:
4․ Պարտավորված եմ վճարել 12 * 1 000 դրամ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին:
5․ Պարտավորված եմ e-Invoicing համակարգում դուրս գրել ամենամսյա հաշիվ-ապրանքագիր ամսվա վերջին օրը:

Հարցեր՝

1․ Արդյո՞ք 201 ձևում նշվում է այն օրը, որ օրով բացվել է Ա/Ձ–ն:
2․ Նվազեցումների հետ կապված հարցեր՝
2․1. Արդյո՞ք նվազեցումների համար պետք է լրացնել համապատասխան ծախսը ծառայությունների մատուցման համար 5.4. «Հաշվետու եռամսյակում ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումար» դաշտում:
2․1․1. Եթե ԱՅՈ, ապա պարտավորվա՞ծ եմ որևէ տեղ ավելացնել ձեռքբերման ապացույցը, արժեքը:
2․1․2. Եթե ԱՅՈ, ապա ապրանքի արժեքը համարվում է միայն գնման գինը՞, թե՞ ներառված մաքսը և ներմուծման ծախսերը:
Որպես օրինակ՝ ձեռք է բերվել համակարգիչ Amazon.com կայքից և Onex-ի ծառայությունների միջոցով բերվել է Հայաստան: Արդյո՞ք պարտավորված էի գնումները կատարել Ա/Ձ-ին պատկանող հաշվից:
3․ Արդյո՞ք վճարումը պետք է իրականացնել www.1000plus.am համապատասխան ՀՎՀՀ-ով և ամրացնել դա որևէ այլ համակարգում՝ որպես վճարի ապացույց:
4․ Արդյո՞ք պետք է լրացնել 244. «Հաշվարկ՝ անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի սոցիալական վճարի» ձևը:
5․ Արդյո՞ք պարտադիր պայման է համարվում invoice-ի դուրսգրումը միայն e-Invoicing համակարգով, թե՞ նման դեպքերում կարող են լինել բացառություններ, քանի որ տրամադրում եմ ծառայություններ ոչ ՀՀ ռեզիդենտին և ՀՀ սահմաններից դուրս, քանի որ համակարգը միայն հայերեն invoice է տրամադրում և միայն դրամով են հաշվարկները։
6․ Ի՞նչ այլ պարտավորվածություններ ունեմ որպես սկսնակ Ա/Ձ:

Շնորհակալ եմ ընթերցման համար:

Facebook մեկնաբանություններ

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստը չի հրապարակվելու: Պարտադիր է լրացման համար - *

Loading...