«

»

Июл 11 2019

Արդյո՞ք պարտավոր են անձին տեղափոխել այլ աշխատանքի

Սաթենիկ․

Բարև ձեզ։ Ես աշխատում եմ բժշկական կենտրոնում դեկրետում գտնվող անձի փոխարեն, որը վերադարձել է աշխատանքի։ Արդյո՞ք պարտավոր են ինձ տեղափոխել այլ աշխատանքի, թե ես ազատվելու եմ աշխատանքից։

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

2 մեկնաբանություն

  1. Аватар
    Մարիամ

    Հարգելի Սաթենիկ, Ձեզ հետ կնքվել է որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր, որը գործել է մինչև հիմնական աշխատողի վերադառնալը: Պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո գործատուն պարտավոր չէ տեղափոխել Ձեզ այլ աշխատանքի: Կարդացեք Աշխատանքային օրենսգրքի հոդված 111. Որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի լուծումը նրա գործողության ժամկետը լրանալու պատճառով:

  2. Аватар
    Սիմոն

    Հարգելի Սաթենիկ, ճիշտ է՝ լավ բան չի աշխատանքից ազատվելը, բոլորս ենք հասկանում, բայց Ձեր ղեկավարը բարի է եղել Ձեր նկատմամբ, որը ցանկացել է Ձեզ օգնել, որովհետև արձակուրդից վերադարձողը, ըստ օրենքի, աշխատանքի մեջ է և այդ ժամանակահատվածում նա գտնվել է դեկրետում և նրան աշխատանքից չեն ազատել:

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160