«

»

Июн 06 2020

Եթե աշխատողը աշխատում է կես դրույքով

Գագ.

Բարև ձեզ: Կասե՞ք՝ եթե աշխատողը կես դրույքով է աշխատում, նվազագույն աշխատավարձը լինում է 34 000 դրա՞մ։

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

6 մեկնաբանություն

Перейти полю для комментария

 1. Аватар
  Լիլիթ

  Եթե սոց. վճարող է, լինում է 33 500 դրամ:

 2. Tigran
  Tigran

  Այո, առձեռն ստանալի գումարը:

  1. Аватар
   Լիլիթ

   Իմ աշխատավարձը հաշվարկային 46 310 է, պահումներից հետո ստացվում է 33 500, օրենքի խախտու՞մ է: Կես դրույքի դեպքում:

   1. Tigran
    Tigran

    2020թ.-ից նվազագույն հաշվարկայինը՝ սոց. վճարն էլ ներառյալ, պետք է կազմի ոչ պակաս 92 618 դրամից, հետևաբար կեսը պետք է կազմի 46 309: Սակայն համաձայն օրենքի՝
    3. Դրոշմանիշային վճար չեն վճարում աշխատող այն անձինք, որոնք նույն գործատուի մոտ աշխատում են միայն մեկ աշխատանքային պայմանագրով, և տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացման ենթակա աշխատավարձը՝ հարկերը և պարտադիր այլ վճարները (ներառյալ՝ դրոշմանիշային վճարը) նվազեցնելուց հետո չի գերազանցում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափը: Սույն մասում նշված անձանց փոխարեն դրոշմանիշային վճարները վճարվում են՝
    1) Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններում աշխատող անձանց փոխարեն՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից.
    2) տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատող անձանց փոխարեն՝ համապատասխան համայնքի բյուջեից.
    3) այլ գործատուների մոտ աշխատող անձանց փոխարեն՝ տվյալ անձանց աշխատավարձ վճարող գործատուի կողմից՝ նրա միջոցների հաշվին:
    Հետևաբար, եթե նշված պայմաններն են, ապա պետք է ստանաք 34 501 դրամ, դրոշմանիշային 1 000 դրամը Ձեզանից չպետք է պահվի:

 3. Arpi
  Arpi

  Այո։ Բոլոր պահումներից հետո պետք է ստանա 34 000 դրամ։

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160