«

»

Июн 26 2020

Ինչպիսի՞ ձևակերպում պետք է տրվի ԱՊՊԱ-ի փոխհատուցման դեպքում

Ինչպիսի՞ հաշվապահական ձևակերպում պետք է տրվի ՍՊԸ-ին ԱՊՊԱ-ի փոխհատուցման դեպքում:

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

11 մեկնաբանություն

Перейти полю для комментария

 1. Ալլա
  Ալլա

  Դտ 251/252 Կտ 631 Դրամական միջոցների մուտքագրում դրամարկղ՝ արտասովոր դեպքերի հետևանքների վերացման նպատակով, որպես փոխհատուցում ստացված։

  1. Аватар
   Գայանե

   221, 531 հաշիվները չե՞ն կիրառվում:

 2. Tigran
  Tigran

  Ապահովագրական հատուցումից եկամտի արտացոլում դտ 222 «Դեբիտորական պարտքեր այլ եկամուտների գծով» կտ 614, դտ 252 կտ 222:

 3. Ալլա
  Ալլա

  Դրանք միջանկյալ ձևակերպումների համար կարող են օգտագործվել։
  Դտ 222 Կտ 631 Դեբիտորական պարտքերի արտացոլում՝ առանց անուղղակի հարկերի ապահովագրական հատուցումների գծով։
  Դտ 251/252 Կտ 222 Դեբիտորական պարտքերի մարում։

 4. Аватар
  Գայանե

  Իսկ հետագա ծախսումների և հիմնական միջոցի ձևակերպումները ինչպե՞ս պետք է տալ։

  1. Tigran
   Tigran

   Հետագա ծախսումների հաշվով՝ դտ 714 կտ 823, հետո՝ դտ 331 կտ 714:

 5. Аватар
  Գայանե

  8-րդ խումբը ակտիվային չի՞։ ԿՏ-ով ինչպե՞ս է թղթակցում։

  1. Tigran
   Tigran

   8-րդ դասի հաշիվներն ակտիվային են և նախատեսված են արտադրական, ոչ ընթացիկ ակտիվների կառուցման (ստեղծման), դրանց վրա կապիտալացվող հետագա ծախսումների, ինչպես նաև կառավարչական հաշվառման այլ օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվության ընդհանրացման համար:

 6. Аватар
  Գայանե

  Այդ դեպքում ինչպե՞ս կարող է լինել ԴՏ 714 ԿՏ 823։

  1. Аватар
   Liparit

   Դտ 823 կտ 521
   կամ
   դտ 823 կտ 228
   Կամ այլ կերպ։

 7. Аватар
  Գայանե

  631 հաշիվը ներառվու՞մ է արդյոք շահութահարկի հաշվարկի մեջ: ԱԱՀ հաշվետվության, ո՞ր տողում է արտացոլվում:

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160