«

»

Feb 28 2013

2013թ-ից անաշխատունակության նպաստները հաշվարկելիս

Լիաննա.

2013թ-ից անաշխատունակության նպաստները հաշվարկելիս 2012թ. բաժին ընկնող ամիսների աշխատավարձերին պե՞տք է ավելացնել սոց. հատկացման գումարները, թե՞ ոչ:

6 կարծիք

Skip to կարծիք form

 1. e-accounting

  Այո, միանշանակ պետք է ավելացվեն, ԱՕ 195 հոդվածը արդեն գործում է: e-accounting շնիկ keysolutionsllc.org

  1. Լիաննա

   Շնհորակալություն պատասխանի համար, բաց չէ՞ որ “Եկամտային հարկի մասին” օրենքում անաշխատունակության նպաստի միջինի հաշվարկան ժամանակ չի գործում ԱՕ 195 հոդվածը:

 2. Tatevik

  Միանշանակ չպետք է ավելացնել.
  21 փետրվարի 2013 թվականի N 144-Ն “Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին” ՀՀ օրենքի առանձին դրույթներ կիրառելու մասին որոշում
  tatev-gavrosh շնիկ mail.ru

 3. Tatevik

  tatev-gavrosh շնիկ mail.ru

 4. Լուսինե, ՄՌԿ

  Ոչ, միանշանակ չի ավելացվում: Սոց. վճարները գումարվում են միայն արձակուրդային գումար հաշվելիս:

 5. N...

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
  Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
  21 փետրվարի 2013 թվականի N 144-Ն
  «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԿԻՐԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

  3) 2013 թվականի հունվարի 1-ից հետո ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը հաշվարկելու (վճարելու) համար վարձու աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձը հաշվարկելիս` որպես եկամուտ հաշառվում է հաշվարկային ժամանակահատվածի՝
  ա. 2012 թվականի ամիսների (կամ հաշվարկային ժամանակահատվածի ամիսների փոխարեն հաշվառվող՝ 2012 թվականին նախորդող ամիսների)` օրենքով սահմանված սոցիալական վճարների հաշվարկման օբյեկտ համարվող եկամտի և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով հաշվարկված մեծության հանրագումարը,
  բ. 2013 թվականի ամիսների՝ եկամտային հարկի հաշվարկման օբյեկտ համարվող եկամուտը,
  գ. ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի գումարը.

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից: