«

»

Aug 27 2018

Որտեղի՞ց պետք է ստանալ նպաստը

Alvard.

Բարև ձեզ: Ես ֆիզից ֆիզ եմ անցել, բայց երեխաս արդեն 10 ամսեկան է, չեմ ստացել նպաստ, որովհետև տնօրենս ժամանակ չունի թղթերով զբաղվի: Մինչև ֆիզ. անցնելը 3 տարվա ստաժ եմ ունեցել, 1-ին երեխաս 3 տաեկան է, 2-րդը` 10 ամսեկան: Աշխատավարձս 95 000 դրամ է, որքա՞ն նպաստ կստանամ ու որտեղի՞ց պետք է ստանամ:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

2 կարծիք

  1. Anna

    Նպաստը Ձեզ առձեռն (կամ փոխանցումով) պետք է վճարի Ձեր գործատուն:

  2. Knarik Hokhanyan

    Իսկ ինչու՞ եք լռում: Ո՞նց թե ժամանակ չունի:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...