«

»

Sep 27 2018

Միաժամանակ երկու ՍՊԸ-ների տնօրեն

Անահիտ.

Արդյո՞ք կարող է ֆիզիկական անձը միաժամանակ երկու ՍՊԸ-ների տնօրեն հանդիսանալ:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

1 կարծիք

  1. Ann

    Այո

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...