«

»

Nov 05 2018

Հերթափոխով աշխատողների շաբաթական աշխատաժամանակ

Բարև ձեզ, կխնդրեի ինձ ասեք` հերթափոխով ( 12ժամ ) աշխատողների շաբաթական աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը որքան է: Կանխավ շնորհակալ եմ:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

1 կարծիք

  1. Գոհար

    Բացի 24 ժամյա աշխ. ռեժիմով աշխատողների, որը սահմանված է ՀՀ կառ. կողմից բոլորի աշխատաժամանակը նորմալ չի կարող գերազանցել օրական` 8 ժամը, շաբաթական` 40, իսկ համատեղությամբ աշխատողինը օրական` 12 ժամը-ներառյալ ընդմիջումները, շաբաթական` 48: Այսինքն եթե ցանկանում եք այդ ռեժիմով աշխատող պահել ամեն հերթափոխային օրվա համար պետք է 4 ժամը արտաժամյա դիտեք: Գիտեմ աբսուրդ է, քանի որ շատերն են այդպես աշխատում, բայց աշխ. օրենսգիրքը թույլ չի տալիս նման գրաֆիկով աշխատող պահել:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...