«

»

Dec 15 2018

ՌԴ երկաթի ջարդոն արտահանելու համար

Բարև ձեզ, Ռուսաստան երկաթի ջարդոն արտահնելիս ի՞նչ փաստաթղթեր են պետք և ի՞նչ վճարներ են անհրաժեշտ կատարել:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...