«

»

Feb 12 2019

N 60 ձևի վերաբերյալ

Աննա.

Բարև ձեզ, նախորդ տարի աշխատել եմ ԱԱՀ-ով, քանի որ ուշացրել էի շրջանառության հարկի հայտարարության հաշվետվությունը։ Տարվա ընթացքում բացի ամսական ԱԱՀ հաշվետվությունից հանձնել եմ նաև հաշվետվությունների 60 ձևը (h8)։ Այս տարի արդեն ուղարկել եմ շրջհարկի հայտարարության հաշվետվությունը։ Հարց՝ հիմա էլի պե՞տք է ուղարկել 60 ձևը։

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

3 կարծիք

  1. z

    Եթե արդեն շրջ. հարկով ես աշխատում` 60 ձև-ը պետք չէ:

  2. Nara

    Եթե արդեն համարվում եք շրջ. հարկ վճարող, N60 ձև-ը լրացնելու կարիք չկա:

  3. marine

    Եթե ՀԴՄ-ն հին սերնդի էր, ուղարկում էին, բայց շրջանառության հարկի հաշվետվության մեջ տեղ կար ու այնտեղ էին լրացնում: Այս տարի պետք է հին սերունդը փոխարինվի նորով, և նորի դեպքում էլ հաշվետվության կարիք չկա:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...