Կազմակերպության ներքին կանոնակարգ

Նառա.

Հարգելի հաշվապահներ,

Շնորհակալ կլինեմ, եթե nhn2009 շնիկ rambler.ru փոստին ուղարկեք կազմակերպության ներքին կանոնակարգի օրինակ:
Ես մշակումներս կատարել եմ հիմնականում աշխատանքային օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան, սակայն կցանկանայի ավելի մասնագիտորեն կազմված կանոնակարգի հետ համեմատություններ կատարել և բացթողումներս լրացնել:

Նախապես շնորհակալ եմ:

35 մեկնաբանություն - “Կազմակերպության ներքին կանոնակարգ

 1. Եթե կարող եք, ինձ էլ ուղարկեք, շատ ունեմ կարիքը համեմատման: anya-gaga շնիկ mail.ru

 2. Բարև ձեզ: Եթե կարող եք և հարմար է, ինձ էլ ուղարկեք, ես նույնպես դրա կարիքը ունեմ: Նախապես շնորհակալություն: panait շնիկ rambler.ru

 3. Փաստորեն խնդիրն առավել քան ակտուալ է )))
  Ես այսօր այսպիսի նյութի եմ հանդիպել Ինտերնետում, տեղադրեմ նաև այստեղ

  Ի՞նչ պահանջներ կան ներքին կարգապահական կաններ մշակելիս
  Պարտադիր պահանջներ
  կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոնների մշակման ժամանակ

  Ներքին կարգապահական կանոնները պետք է մշակված լինեն պատշաճ մակարդակով և ունենա սահմանված ձևի կառուցվածք։ Նրանք պետք է բավարարեն հետևյալ պարտադիր պահանջներին.
  1. սահմանել աշխատանքի ընդունման եղանակները` ընտրությամբ, մրցույթով, որակավորման քննությամբ և ուղղակի` առանց այլ ընթացակարգերի գործատուի հայեցողությամբ
  2. տարանջատել և կանոնակարգել աշխատանքի տեղավորման հարցը ՀՀ քաղաքացիների դեպքում և օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում
  3. սահմանել այն պաշտոնները, որոնց զբաղեցնող ղեկավար պաշտոնատար անձանց` սահմանված նորմալ աշխատաարտաժամանակը գերազանցող աշխատանքը չի համարվի արտաժամյա աշխատանք: Սահմանել նման պաշտոնատար անձանց համար իրավական այլ երաշխիքներ
  4. սահմանել թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով մրցույթի կազմակերպման և անցկացման, ինչպես նաև մրցույթում հաղթած անձանց հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը
  5. սահմանել որակավորման պահանջները և որակավորման քննությունների անցկացման կարգը
  6. սահմանել աշխատանքային պայմանագրի կողմերի հիմնական իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը
  7. սահմանել աշխատանքի ընդունման ժամանակ, ինչպես նաև աշխատելու ընթացքում աշխատողին ստորագրությամբ աշխատանքի պայմաններին, կոլեկտիվ պայմանագրին (դրա առկայության դեպքում), ներքին կարգապահական կանոններին և նրանցում կատարվող փոփոխություններին ծանոթացնելու կարգը և ժամկետները
  8. սահմանել աշխատողների անձնական տվյալների ստացման նպատակի, տվյալների ստացման հնարավոր միջոցների և աղբյուրների, ինչպես նաև ստացման ենթակա տվյալների բնույթի և աշխատողի կողմից դրանց ստացման գրավոր համաձայնություն տալը մերժելու հետևանքների մասին
  9. սահմանել աշխատողների անձնական տվյալների մշակման և աշխատողներին ստորագրությամբ ծանոթացնելու կարգը
  10. սահմանել պարտադիր բժշկական զննության, առողջության ստուգման, ամենամյա արձակուրդների գրաֆիկների մշակման և հաստատման կարգը
  11. սահմանել գործուղման կարգը
  12. սահմանել վերջնահաշվարկ կատարելու կարգը
  13. սահմանել աշխատանքի ռեժիմը` օրվա, շաբաթվա ընթացքում
  14. սահմանել աշխատանքի (հերթափոխային) և հանգստի ժամանակացույցների (գրաֆիկների) հաստատման կարգը
  15. սահմանել աշխատողներին արտաժամյա աշխատանքի և հերթապահության ներգրավելու կարգը
  16. սահմանել հանգստի ժամանակը օրվա, շաբաթվա ընթացքում` այդ թվում սնվելու ընդմիջման սկիզբը և ավարտը։ Կանոնակարգել հանգստի և սնվելու համար ընդմիջման հնարավորություն չունեցող անձանց սնվելու հետ կապված հարցերը
  17. սահմանել ամենօրյա աշխատանքի (հերթափոխի) սկիզբը և ավարտը
  18. սահմանել աշխատաժամանակի գումարային հաշվարկի կիրառման կարգը
  19. սահմանել լրացուցիչ և հատուկ ընդմիջումների տրամադրման կարգը
  20. սահմանել աշխատողների ամենամյա հերթական, երկարացված կամ լրացուցիչ արձակուրդների տրամադրման կարգը
  21. սահմանել աշխատողների նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու կարգը
  22. սահմանել ժամանակավորապես այլ վայր կամ այլ աշխատանքի փոխադրելու կարգը
  23. սահմանել ժամանակավոր անաշխատունակության դեպում գործատուին տեղեկություններ հայտնելու կարգը
  24. սահմանել արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի անցնելու իրավունք ունեցողների հաշվառման և նրանց գործերի վարման կարգը
  25. սահմանել առողջության համար վնասակար, առանձնապես վնասակար և առանձնապես ծանր աշխատանքներով և մասնագիտություններով զբաղված աշխատողների համար նախատեսվող հատուցումների կարգը
  26. վարորդների առողջության վիճակի ստուգում իրականացնելու կարգը սահմանելու մասին
  27. սահմանել ուսանողների իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը
  28. սահմանել առանձնացված ստորաբաժանումների` մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների հետ աշխատանքային գործունեության ձևերը

 4. Ժողովուրդ, ինտերնետից մի հատ դատարկ ՍՊԸ-ինը գտել եմ: Կաշխատեմ բոլորիտ ուղղարկեմ:

  1. Շատ եմ խնդրում, ժողովուրդ ջան, ինձ էլ ուղարկեք կանոնակարգի օրինակ: Շատ շնորհակալ կլինեմ armen_ia շնիկ yahoo.co.uk

   Կանխավ շնորհակալ եմ:

  2. Հարգելի Արթուր, խնդրում եմ, ինձ էլ ուղարկեք կանոնակարգի օրինակ:

   Կանխավ շնորհակալ եմ:

 5. Հարգելիներս, եթե դժվար չէ, ինձ էլ ուղղարկեք, շնորհակալ կլինեմ:

  matos4 շնիկ rambler.ru

 6. Հարգելի Արթուր, որ խնդրեմ janalaverdyan շնիկ mail.ru հասցեով էլ կուղարկեք, անչափ շնորհակալ կլինեմ:

 7. Հարգելի Արթուր, խնդրում եմ, ինձ էլ կուղարկե՞ս: Իմ էլ. փոստի հասցեն է՝ ohanyanlus1 շնիկ rambler.ru: Մոռացա ասեմ, որ ներքին կանոնակարգի ձևը էլի: Նոր փոփոխություններից հետո է, չէ՞:

 8. Հարգելի Արթուր, որ խնդրեմ, nane1989 շնիկ mail.ru հասցեով էլ կուղարկե՞ք: Անչափ շնորհակալ կլինեմ Ձեզանից:

 9. Հարգելի Արթուր, խնդրում եմ, ինձ էլ ուղարկիր, եթե դժվար չէ: Իմ էլ. հասցեն է` hayush շնիկ mail.ru: Նախապես շնորհակալություն:

 10. Հարգելի գործընկերներ, շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ինձ էլ ուղարկեք:

  victoria.gsp շնիկ gmail.com

 11. Հարգելի գործընկերներ, շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ինձ էլ ուղարկեք: saten00 շնիկ mail.ru

 12. Հարգելի գործընկերներ, շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ինձ էլ ուղարկեք: tamara1987 շնիկ rambler.ru

 13. Հարգելի Արթուր, շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ինձ նույնպես ուղարկեք: lusi289 շնիկ mail.ru

 14. Հարգելի Արթուր, շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ինձ նույնպես ուղարկեք: doktor-hakob շնիկ yandex.ru

 15. Արթուր, խնդրում եմ, ինձ էլ ուղարկեք: Կանխավ շատ շնորհակալություն: gasparann շնիկ yahoo.com

 16. Հարգելի կոլեգաներ, խնդրում եմ ինձ էլ ուղարկել կանոնակարգը: Նախապես շնորհակալություն:

  ann777_love շնիկ list.ru

 17. Բարև ձեզ: Եթե դեռ այս էջում կա մեկը, ով կազմակերպության կանոնակարգ ունի, խնդրում եմ ուղարկեք: lilishahbekyan շնիկ mail.ru

 18. Խնդրում եմ, ինձ էլ ուղարկել՝ zinaavetisyan84 շնիկ mail.ru էլեկտրոնային հասցեին: Կանխավ շնորհակալություն:

 19. Բարև ձեզ, հարգելիներս, որ խնդրեմ, կարո՞ղ եք nvmovsisyan շնիկ gmail.com հասցեին էլ ուղարկել: Նախապես շնորհակալություն:

 20. Բարև ձեզ: Խնդրում եմ, ինձ էլ ուղարկեք: Կանխավ շնորհակալություն:

  aghas.fc շնիկ gmail.com

  1. Բարև ձեզ: Ինձ էլ կուղարկե՞ք: anvardanian.98 շնիկ gmail.com

   Նախապես շնորհակալություն:

 21. Բարև Ձեզ, Արթուր: Որ խնդրեմ, ՍՊԸ-ի ներքին կանոնակարգի օրինակ ինձ էլ կուղարկեք: Կանխավ շնորհակալ եմ:

  varduhi.davtyan.1972 շնիկ mail.ru

 22. Խնդրում եմ, եթե հնարավոր է ինձ էլ ուղարկեք ներքին կանոնակարգի ձև: arevik28122011 շնիկ mail.ru

Մեկնաբանել և վաստակել ֏25

Ձեր էլ․ փոստը չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *