Չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի փոխհատուցում կատարելիս

Հերմինե.

Բարև ձեզ:

Հարցս ավելի շատ ուղում եմ ՀԾ աշխատակիցներին:
Հետևյալ բլոգում ՀԾ աշխատակից Գրիգոր Մակիչյանը բացատրեց, թե ինչպես կատարել վերջնահաշվարկ ՀԾ հաշվապահ համակարգում:
Այդ ձևով չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի փոխհատուցում կատարելիս համակարգը այդ փոխհատուցման գումարը չի տեղադրում սոց. վճարների հաշվետվության մեջ և տեղադրում է եկամտահարկի հաշվետվության մեջ 9-րդ տողում:
Հարկային տեսչությունում պնդում են, որ այդ գումարը չպիտի գրվի եկամտահարկի 9-րդ տողում, այլ վերջին` այլ եկամուտներ տողում, քանի որ սոց.-ի 13` հաշվարկված ԱՎՈՒՄ, և եկամտահարկի 9` եկամուտներ, տողերը չեն կարող իրարից տարբեր լինել:

Հարցս հետևյալն է` ի՞նչ հիմք ունի «Հայկական ծրագրերը» վերոհիշյալ հաշվետվությունները այդ ձևով լրացնելու:

Կիսվել՝

4 մեկնաբանություն - “Չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի փոխհատուցում կատարելիս

 1. Հարգելի Հերմինե,
  նախ` եկամտահարկի առումով աշխատավարձը և դրան հավասարեցված միջոցները ու սոց. վճարների ԱՎՈՒՄ-ը տարբեր բաներ են և կարող են չհամընկնել: Ավելին՝ որոշ դեպքերում դրանք պետք է տարբերվեն: Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե եկամտահարկի հաշվարկի որ տողում գրել չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի փոխհատուցման գումարը, կարծում եմ՝ դա սկզբունքորեն կարևոր չէ: Ես կգրեի այլ եկամուտների մեջ, բայց ոչ ոք չի կարող պնդել, որ 9-րդ տողում գրելը սխալ է, քանի որ «Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված միջոցներ» տերմինը ոչ մի տեղ պարզաբանված չէ:

 2. Բարև Ձեզ:
  Չօգտագործված արձակուրդի փոխհատուցումը չի լրացվում սոց. ապահովագրության հաշվետվության մեջ, քանի որ այդ գումարից սոց. վճար չի հաշվարկվում, վերջինիս մասին գրված է «ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՀԱՆԳԻ 33 կետում`
  Օրենքով սահմանված դեպքերում չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի համար դրամական հատուցման չափը որոշվում է տվյալ ժամանակահատվածի համար տրամադրման ենթակա ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված օրերի քանակով (հատուցման այդ գումարներից սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում):
  Եկամտահարկի հաշվետվության 9-րդ տողում լրացվում են աշխատավարձը և դրան հավասարեցված վճարումները: Չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի փոխհատուցումը դասվում է աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների շարքին՝ համաձայն «ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՀԱՆԳԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԲԱԺՆԻ 6.1 կետի`
  Աշխատանքի վարձատրություն և դրան հավասարեցված եկամուտներ են համարվում, մասնավորապես` հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդի համար տրվող վարձատրությունը (այդ թվում` չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը):

 3. Շատ շնորհակալություն Գրիգոր Մակիչյանին:

  Արմո,
  այլ եկամուտներում գրելը լրիվ բացառվում է, քանի որ եկամտահարկը հաշվարկվում է վարձու աշխատողին վճարված բոլոր եկամուտների հանրագումարի և օրենքով սահմանված նվազեցումների դրական տարբերության վրա, ուստի դրանք բաժանելիս հարկի գումարը սխալ կհաշվարկվի:

  Բացի այդ, ինչ վերաբերում է՝ «Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված միջոցներ» տերմինը ոչ մի տեղ պարզաբանված չէ.

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
  ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
  N 1-05/05-Ն
  Հ Ր Ա Մ Ա Ն
  «ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
  Հավելված 1
  Ց Ա Ն Կ
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՑ, ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ)

 4. Չեմ կարող չհամաձայնվել Գրիգոր Մակիչյանի հետ, բայց կրկնում եմ՝ ԱՎՈՒՄ-ի սահմանումը կապ չունի եկամտահարկի «Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված միջոցների» հետ:

Մեկնաբանել և վաստակել 25 դրամ

Ձեր էլ․ փոստը չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *