«

»

Июл 18 2020

Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի հաշվարկ

Գայանե.

Բարև Ձեզ: Ինձ կպատասխանեք խնդրեմ. եթե աշխատակցի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը հաշվարկելու համար ստացված միջին ամսական աշխատավարձը 680 000 է կամ դրանից ավելի` պե՞տք է հաշվարկել 680 000-ից, թե՞ ուրիշ թվից:

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

5 մեկնաբանություն

Перейти полю для комментария

 1. Գայանե
  Գայանե

  Բարև Ձեզ, ստացված ամսական աշխատավարձից՝ 680 000 × 80% / 100 = 544 000 նոր 544 000-ից հաշվարկում եք անաշխատունակության նպաստը։

 2. Nerses
  Nerses

  Բարև Ձեզ: Հարգելի Գայանե, կա չափ, որը գերազանցելու դեպքում հաշվարկը այլ կերպ է կատարվում:
  ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ
  Եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված՝ վարձու աշխատողին տրվող մայրության նպաստի չափը հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող միջին ամսական աշխատավարձը գերազանցում է ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի տասնհինգապատիկը, ապա վարձու աշխատողի մայրության նպաստը հաշվարկվում է ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի տասնհինգապատիկից:

 3. Anushik
  Anushik

  Եթե օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված՝ վարձու աշխատողին տրվող մայրության նպաստի չափը հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող միջին ամսական աշխատավարձը գերազանցում է ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի տասնհինգապատիկը ( 15 * 91 275 = 1 369 125), ապա վարձու աշխատողի մայրության նպաստը հաշվարկվում է ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի տասնհինգապատիկից: Ձեր դեպքում հաշվարկը կատարելու եք 680 000-ից:

 4. Տիգրան
  Տիգրան

  Պետք է հաշվարկել դրա 80 տոկոսից, որից հետո բաժանել, հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում վարձու աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի չափը հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող մեծությունը (միջին ամսական աշխատավարձից հաշվարկված տոկոսաչափը բաժանվում է 21-ի և բազմապատկվում ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի երկրորդ աշխատանքային օրվանից սկսած աշխատանքային օրերի թվով: Վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում բաժանվում է 25-ի: Ստացված գումարից պահվում է եկամտային հարկ:

 5. Аватар
  Աննա

  Նպաստի ո՞ր տեսակին է Ձեր հարցը վերաբերվում, անկախ նպաստի տեսակից հաշվարկները տարբեր են:

Մեկնաբանել

Վաստակի՛ր գումար՝ այս նյութը մեկնաբանելով

Աջակցություն կայքին idram ID 796528160